Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio esittelee koulutuksen uudelleenajattelua koskevan strategiansa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

20/11/2012

Nuorisotyöttömyysaste Euroopan unionissa on liki 23 prosenttia, ja kuitenkin samaan aikaan on avoimena yli 2 miljoona työpaikkaa, joita ei saada täytettyä. Euroopassa tarvitaan täysin uudenlaista näkemystä siitä, miten koulutusjärjestelmillä saadaan tuotettua työmarkkinoiden tarvitsemia taitoja. Nykyiset tiukat säästötoimet ja koulutusbudjettien leikkaukset tekevät haasteesta entistäkin suuremman. Euroopan komissio käynnistää tänään koulutuksen uudelleenajattelua koskevan uuden strategian, jolla kannustetaan jäsenvaltioita ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että nuoret hankkivat työmarkkinoilla tarvittavia taitoja ja osaamista. Näin myös jäsenvaltiot voivat päästä kansallisiin kasvu- ja työllisyystavoitteisiinsa.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel/Strasbourg 20.11.2012 – IP/12/1233

  Koulutuksen uudelleenajattelu edellyttää perustavanlaatuista muutosta: painopiste on siirrettävä oppimistuloksiin eli opiskelijoiden hankkimiin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Pelkän opiskeluun käytetyn ajan mittaaminen ei enää riitä. Myös peruslukutaito ja numeeriset perustaidot on vielä saatava huomattavasti paremmalle tasolle, ja yrittäjyyttä ja aloitekykyä on kehitettävä ja vahvistettava (ks. IP/12/1224, jossa vaaditaan uusien taitojen selkeämpää korostamista kouluissa).

  Jotta koulutuksen tarkoituksenmukaisuus niin opiskelijoiden kuin työmarkkinoiden tarpeiden kannalta voidaan varmistaa, arviointimenetelmiä on mukautettava ja nykyaikaistettava. Tieto- ja viestintätekniikan ja avointen oppimisresurssien käyttöä koulutuksessa olisi tehostettava. Myös opettajien on päivitettävä omaa osaamistaan kouluttautumalla säännöllisesti. Lisäksi strategiassa vaaditaan jäsenvaltioita tiivistämään koulutuksen ja työnantajien välisiä yhteyksiä, tuomaan yritykset mukaan opetukseen ja antamaan nuorille kokemuksia työnteosta lisäämällä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Myös EU:n opetusministereitä kehotetaan lisäämään yhteistyötään työssäoppimisen edistämiseksi niin kansallisella kuin Euroopan tasolla.

  Muita ehdotettuja välineitä ovat esimerkiksi uusi kieltenoppimista koskeva vertailuarvo, yrittäjyyskasvatuksen arviointia ja kehittämistä koskevat ohjeet sekä tieto- ja viestintäteknologian ja avointen oppimisresurssien käyttöä koulutuksessa koskeva EU:n tason vaikutusanalyysi. Niiden on tarkoitus pohjustaa tietä vuonna 2013 esitettävälle uudelle koulutuksen avoimuuden lisäämistä koskevalle aloitteelle, jolla pyritään maksimoimaan tieto- ja viestintäteknologian tarjoama potentiaali oppimisessa.

  Tausta

  Ammattitaito on tuottavuuden edellytys, ja Euroopan on kyettävä vastaamaan koulutuksen laadun ja taitojen tarjonnan maailmanlaajuiseen paranemiseen. Ennusteiden mukaan yli kolmannes EU:n työpaikoista vuonna 2020 edellyttää korkea-asteen tutkintoa ja vain 18 prosentissa työpaikoista riittää alhainen taitotaso.

  Nykyisin 73 miljoonalla eurooppalaisella eli noin 25 prosentilla aikuisista on matala koulutustaso. Liki 20 prosentilla 15-vuotiaista on puutteellinen luku- ja kirjoitustaito: heikosti suoriutuvien osuus on yli 25 prosenttia viidessä maassa (Bulgariassa 41 %, Romaniassa 40 %, Maltalla 36 %, Itävallassa 27,5 % ja Luxemburgissa 26 %). Koulunkäynnin kesken jättäminen on edelleen kohtuuttoman yleistä useissa jäsenvaltioissa: Espanjassa koulupudokkaita on 26,5 prosenttia ja Portugalissa 23,2 prosenttia (EU:n tavoite on alle 10 %). Aikuisista vähemmän kuin 9 prosenttia osallistuu elinikäiseen oppimiseen (EU:n tavoite on 15 %).

  Koulutuksen uudelleenajattelua koskevan strategian suositukset perustuvat havaintoihin, jotka esitetään vuoden 2012 koulutuksen seurantakatsauksessa. Se on komission uusi vuotuinen tutkimus, jolla kartoitetaan ammattitaitojen tarjontaa jäsenvaltioissa.

  Lisätietoja

  Koulutuksen uudelleenajattelua koskeva strategia ja liitteet

  Euroopan komissio: Koulutus

  Androulla Vassilioun verkkosivusto

  Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 20/11/2012  |Sivun alkuun