Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Uusi pilvipalvelukumppanuuden ohjausryhmä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

19/11/2012

Uuden eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden (European Cloud Partnership, ECP) ohjausryhmä kokoontui tänään Brysselissä ensimmäistä kertaa. Sen tavoitteena on käynnistää prosessi, jonka puitteissa viranomaiset ja yritykset voivat yhdessä auttaa rakentamaan EU:n digitaalisia sisämarkkinoita pilvipalveluille Euroopan pilvipalvelustrategian mukaisesti. ECP pyrkii erityisesti hyödyntämään julkisen sektorin ostovoimaa kasvavien ja kypsyvien pilvipalvelumarkkinoiden muovaamiseksi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves, ja se koostuu teknologia-alan johtohenkilöistä ja tieto- ja viestintäteknologian hankinnoista vastaavista julkishallinnon edustajista. Ryhmän tehtävänä on antaa strategisia neuvoja komission varapuheenjohtaja Neelie Kroesille.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 19. marraskuuta 2012 – IP/12/1225

  ECP tuo ohjausryhmän johdolla yhteen viranomaisia ja alan toimijoita toteuttamaan esikaupallisia hankintatoimenpiteitä julkisen sektorin pilvipalveluja varten. ECP kehittää pilvipalveluille yhteisiä hankintavaatimuksia, joita jäsenvaltiot ja viranomaiset voivat käyttää kaikkialla EU:ssa.

  Ohjausryhmä keskusteli ja päätti tänään tavoitteistaan vuosille 2013–2014 (ks. ryhmän julkilausuma). Ryhmä pyrkii erityisesti kasvattamaan pilvipalvelujen yleistä tunnettuutta ja löytämään käytännön ratkaisuja esteisiin, jotka haittaavat pilvipalvelujen käyttöönottoa julkisella sektorilla, sekä hälventämään pilvipalveluihin liittyviä turhia pelkoja. Sen tavoitteena on tehdä pilvipalveluihin liittyvästä valmiudesta ja pilvipalvelujen käyttöönotosta poliittinen prioriteetti.

  ECP:n perustaminen on yksi avaintoimi komission aiemmin tänä vuonna hyväksymässä eurooppalaisessa pilvipalvelustrategiassa.

  Ohjausryhmän päätehtävänä on antaa strategisia neuvoja ECP:lle ja laatia suuntaviivoja mahdollisille uusille ECP:n aloitteille. Tähän voi erityisesti sisältyä täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten arviointi ja niitä koskeva neuvonanto sekä suositusten antaminen tulevista täytäntöönpano-, käyttöönotto- ja tutkimustoimista. ECP:n ulkopuolella ohjausryhmä voi ilmaista kantoja ja antaa suosituksia myös muista pilvipalvelustrategiassa esitetyistä poliittisista linjauksista ja toimista.

  Ohjausryhmän puheenjohtajan ja jäsenet nimitti varapuheenjohtaja Kroes. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa, ja se voi kuulla elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja valtion elimiä ja asiantuntijoita.

  Täytäntöönpanotasolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman tieto- ja viestintäteknologian aihealueeseen kuuluvalle esikaupallisia hankintoja koskevalle hankkeelle on jo varattu 10 miljoonan euron alustava talousarvio. Asiaa koskeva ehdotuspyyntö julkaistiin 9. heinäkuuta 2012.

  Hyödyllisiä linkkejä

  Eurooppalainen pilvipalvelukumppanuus

  Pilvipalvelustrategia

  Eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden ohjausryhmän tehtävänmääritys

  "The Clickers and the Cloud" -video

  Seitsemännen puiteohjelman ehdotuspyyntö (ks. asiakirjan sivu 109)

  Hash Tag: #cloudstrategy

  Neelie Kroesin verkkosivut

  Neelie Kroes Twitterissä

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 19/11/2012  |Sivun alkuun