Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Tietotekniikalle ja yrittäjätaidoille pantava enemmän painoa kouluopetuksessa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

19/11/2012

Tietotekniikan sekä yrittäjä- ja kansalaistaitojen opettaminen on perusvaatimus valmennettaessa nuoria nykypäivän työmarkkinoille. Näihin monialaisiin taitoihin ei kuitenkaan kouluissa kiinnitetä yleisesti ottaen vielä tarpeeksi huomiota verrattuna lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan ja luonnontieteiden perustaitoihin. Tämä käy ilmi Euroopan komission tuoreesta raportista. Osa ongelmasta juontaa juurensa arvioinnin ongelmallisuuteen. Esimerkiksi vain 11:ssä Euroopan maassa (myös Suomessa) on standardoidut kansalaistaitojen arviointimenettelyt. Kansalaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua ja aktiivista osallistumista koulun ja yhteiskunnan toimintaan. Vastaavia menettelyjä yrittäjyyden ja tietoteknisten taitojen testaamiseen ei ole lainkaan kyselyyn osallistuneissa 31 maassa (EU-maat, Islanti, Kroatia, Norja ja Turkki). Lisäksi raportissa esitellään edistymistä kuuden elinikäistä oppimista koskevan avaintaidon opettamisessa; EU:n tasolla on määritelty kaikkiaan kahdeksan avaintaitoa ja niihin liittyvät tiedot, taidot ja asenteet.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 19. marraskuuta 2012 — IP/12/1224

  Tietotekniikan sekä yrittäjä- ja kansalaistaitojen opettaminen on perusvaatimus valmennettaessa nuoria nykypäivän työmarkkinoille. Näihin monialaisiin taitoihin ei kuitenkaan kouluissa kiinnitetä yleisesti ottaen vielä tarpeeksi huomiota verrattuna lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan ja luonnontieteiden perustaitoihin. Tämä käy ilmi Euroopan komission tuoreesta raportista. Osa ongelmasta juontaa juurensa arvioinnin ongelmallisuuteen. Esimerkiksi vain 11:ssä Euroopan maassa (myös Suomessa) on standardoidut kansalaistaitojen arviointimenettelyt. Kansalaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua ja aktiivista osallistumista koulun ja yhteiskunnan toimintaan. Vastaavia menettelyjä yrittäjyyden ja tietoteknisten taitojen testaamiseen ei ole lainkaan kyselyyn osallistuneissa 31 maassa (EU-maat, Islanti, Kroatia, Norja ja Turkki). Lisäksi raportissa esitellään edistymistä kuuden elinikäistä oppimista koskevan avaintaidon opettamisessa; EU:n tasolla on määritelty kaikkiaan kahdeksan avaintaitoa ja niihin liittyvät tiedot, taidot ja asenteet.

  Monialaisia taitoja opetetaan yleensä osana muita oppiaineita, ja useimmissa maissa tietotekniikka, yrittäjyyskasvatus ja kansalaistaidot sisältyvät kansallisiin opetussuunnitelmiin. Tilanne on kuitenkin kirjava: yhdeksässä maassa (Saksa, Alankomaat, Italia, Kreikka, Romania, Irlanti, Tanska, Belgian flaaminkielinen yhteisö ja Kroatia) yrittäjyyskasvatusta ei erikseen käsitellä alakoulun opetuksessa. Digitaaliset taidot sen sijaan sisältyvät alakoulujen opetussuunnitelmiin kaikkialla muualla paitsi Kroatiassa.

  On edelleen hämmästyttävän yleistä, että kouluissa opetetaan digitaalisia taitoja luonnontieteiden, matematiikan ja kielten opetuksen yhteydessä. Raportin mukaan tietotekniikan, yrittäjyyskasvatuksen tai kansalaistaitojen opettamisen integroiminen perusoppiaineisiin saattaa edellyttää muutoksia koulujen opetustapoihin, ja lisäksi on sovittava oppimistavoitteista ja soveltuvista arviointimenetelmistä.

  Raporttiin sisältyy analysoitua näyttöä poliittisia päättäjiä varten, ja se tukee Euroopan komission uutta koulutuksen uudelleenajattelua koskevaa strategiaa, joka on määrä hyväksyä huomenna (20.11.). Siinä esitetään toimia, joita jäsenmaiden on toteutettava varmistaakseen, että koulutusjärjestelmät tuottavat niitä taitoja, joita nykyaikaisilla työpaikoilla tarvitaan.

  Elinikäisen oppimisen kahdeksan avaintaitoa ja niihin liittyvät tiedot, taidot ja asenteet määriteltiin EU:n tasolla vuonna 2006. Ne ovat viestintä äidinkielellä, viestintä vierailla kielillä, matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, digitaaliset taidot, sosiaaliset ja kansalaistaidot, aloitekyky ja yrittäjyys, oppimistaidot ja tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.

  Nämä taidot ovat tietoyhteiskunnassa välttämättömiä työmarkkinoiden tarpeita sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta varten. Niiden tarkoituksena on varmistaa parempi joustavuus ja sopeutumiskyky sekä tyytyväisyys ja motivaatio. Raportissa esitellään näiden taitojen opetuksessa saavutettua edistymistä ja ehdotetaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että koulutuksen tarjoajat reagoivat taitojen muuttuvaan kysyntään. Raportissa ei käsitellä oppimistaitoja eikä tietoisuutta kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuotoja.

  Raportti kokoaa yhteen seitsemästä tuoreesta Eurydice-verkoston raportista saadut tiedot. Se kattaa oppivelvollisuuskoulutuksen ja toisen asteen yleissivistävän koulutuksen tutkimukseen osallistuneissa 31:ssä Euroopan maassa. Viitevuosi on lukuvuosi 2011–2012.

  Raportin on laatinut komissiolle Eurydice-verkosto, joka koostuu 34 maassa sijaitsevista 38 kansallisesta yksiköstä. Nämä maat ovat EU:n jäsenmaat, Islanti, Kroatia, Liechtenstein, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki. Eurydice-verkostoa koordinoi ja hallinnoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

  Lisätietoja

  Lyhentämätön raportti englanniksi tässä, tärkeimmät kohdat englanniksi tässä .

  Euroopan komissio: Education and training

  Androulla Vassilioun verkkosivusto

  Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 19/11/2012  |Sivun alkuun