Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Lisää naisia yritysten hallituksiin!
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

14/11/2012

Kyvykkäät naiset törmäävät usein lasikattoon, joka haittaa etenemistä yritysten huipputehtäviin. Euroopan komissio on siksi tehnyt säädösehdotuksen, jossa asetetaan tavoitteeksi, että aliedustettu sukupuoli saisi julkisesti noteerattujen yhtiöiden (pk-yrityksiä lukuun ottamatta) toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten hallituspaikoista 40 prosenttia.

  Lisää naisia yritysten hallituksiin!

  Yritysten hallitukset ovat tällä hetkellä miesvaltaisia: 85 prosenttia yritysten toimivaan johtoon kuulumattomista hallitusten jäsenistä ja 91,1 prosenttia siihen kuuluvista jäsenistä on miehiä. Vaikka asiasta on keskusteltu paljon ja joitakin vapaaehtoisuuteen perustuvia aloitteita on tehty kansallisella ja eurooppalaisella tasolla, tilanne ei ole viime vuosina juurikaan muuttunut. Naisten osuus hallituksissa on kasvanut vuodesta 2003 lähtien vain 0,6 prosenttiyksiköllä vuodessa.

  Tästä syystä komissio antoi ehdotuksen EU-säädökseksi, jolla nopeutetaan sukupuolijakauman tasapainottamista eurooppalaisten yritysten hallituksissa. Komissio vastaa tällä ehdotuksella Euroopan parlamentin suuren enemmistön toistuviin pyyntöihin, joissa on toivottu lainsäädäntöä sukupuolten tasa-arvosta liike-elämän johdossa. Tällaista on pyydetty etenkin päätöslauselmissa 6. heinäkuuta 2011 ja 13. maaliskuuta 2012.

  Direktiivillä on tarkoitus asettaa tavoitteeksi, että aliedustettua sukupuolta on 40 prosenttia julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomista  hallituksen jäsenistä. Niiden yritysten, joissa tämä osuus on pienempi, on tehtävä nimitykset ehdokkaiden pätevyyden vertailun perusteella noudattaen sukupuolineutraaleja ja yksiselitteisiä kriteerejä. Etusijan saa aliedustetun sukupuolen edustaja, jos ehdokkaat ovat yhtä päteviä. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden olisi saavutettava tämä tavoite vuoteen 2020 mennessä, mutta julkisilla yrityksillä (joissa määräysvalta on viranomaisilla) on kaksi vuotta vähemmän aikaa, vuoteen 2018 saakka. Direktiivin arvioidaan koskevan noin 5 000 yritystä Euroopan unionissa. Se ei koske pk-yrityksiä (alle 250 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa) eikä julkisesti noteeraamattomia yhtiöitä.

  Vain joka seitsemäs hallituksen jäsen (13,7 prosenttia) Euroopan merkittävimmissä yrityksissä on nainen. Tilanne on kohentunut vain vähän vuodesta 2010, jolloin osuus oli 11,8 prosenttia. Edistys on ollut niin hidasta, että menisi vielä noin 40 vuotta ennen kuin sukupuolijakauma hallituksissa pääsisi kohtuulliseen tasapainoon (vähintään 40 prosenttia kummankin sukupuolten edustajia).  

  Maaliskuussa 2012 julkaistun komission kertomuksen mukaan yritysten hallitukset ovat miesvaltaisia kaikkialla EU:ssa. Maiden välillä on kuitenkin suuria eroja: naisia on 27 prosenttia Suomen ja 26 prosenttia Latvian suurimpien yritysten hallituksissa mutta vain 3 prosenttia Maltassa ja 4 prosenttia Kyproksessa.

  Lisätietoa

  MEMO/12/860

  Eurobarometri-tutkimus sukupuolten tasa-arvosta

  Tietosivuja sukupuolten tasa-arvosta:

  Sukupuolten tasa-arvo Euroopan komissiossa

  Sukupuolten tasa-arvo jäsenvaltioissa

  Oikeusperusta EU-säädökselle

  Ehdotuksen taloudelliset perusteet

  Tilanne Suomessa

  Video sukupuolijakaumasta yritysten hallituksissa

  Euroopan komission tietokanta naisista ja miehistä päätöksenteossa

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 29/11/2012  |Sivun alkuun