Sökväg


Om oss
Om representationen

Kända europeiska profiler uppmanar EU:s ledare att stödja Erasmus
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/11/2012

Mer än 100 europeiska skådespelare, musiker, författare, forskare, idrottare och andra framstående personer från alla EU-länder har undertecknat ett öppet brev till EU:s stats- och regeringschefer för att uttrycka sitt stöd för studentutbytesprogrammet Erasmus. Bland undertecknarna finns bland annat den spanske filmregissören Pedro Almodóvar, fotbollsklubben FC Barcelonas ordförande Sandro Rosell, Nobelpristagaren professor Christopher Pissarides och flera OS-medaljörer. I Finland undertecknades brevet av Tuomo Martikainen, professor emeritus vid Helsingfors universitet och Paula Pietilä, handikappombudsman och Erasmusambassadör från Åbo universitet.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 9 november 2012. IP/12/1192

  På grund av meningsskiljaktigheter över EU:s budget för 2012 och 2013 hotas Erasmus av drastiskt minskade studieplatser och stipendier.

  Under de senaste 25 åren har nästan tre miljoner unga européer haft möjlighet att studera utomlands tack vare Erasmus. Under de senaste åren har man också kunnat få stöd för att praktisera i företag utomlands. En hel generation har fått pröva på att leva och arbeta tillsammans med människor från andra kulturer och har kunnat utveckla de färdigheter och den flexibilitet som behövs på dagens arbetsmarknad.

  I brevet varnar man för att tusentals unga kan ”gå miste om en erfarenhet som kanske kan förändra deras liv” om det inte anslås tillräckliga medel i EU:s budget 2012 och 2013 för att de utfästelser som redan getts ska kunna hållas.

  Hotet mot programmet kunde inte komma vid en sämre tidpunkt för ungdomarna i EU. Arbetslösheten bland 15–24-åringar har ökat med hälften sedan början av krisen, och i dag är en av fem ungdomar – mer än fem miljoner – utan arbete.

  I brevet framhävs att investeringar i allmän och yrkesinriktad utbildning måste utgöra kärnan i EU:s insatser. Det påpekas också att kommissionen planerar att öka unga människors möjligheter att främja sin kompetens och anställbarhet genom det nya programmet Erasmus för alla, som är tänkt att inledas 2014.

  Brevet avslutas på följande sätt: ”Kostnaderna för Erasmus för alla kommer att vara mindre än 2 % av EU:s totala budget. Under de närmaste veckorna kommer ni, stats- och regeringscheferna i EU, att ha en unik möjlighet att ge ert stöd till det nya programmet och försäkra att det beviljas de medel som krävs. Vi måste satsa på de unga. De är vår framtid.”

  I 25 års tid har Erasmus gett unga människor en möjlighet att förändra sina liv och vidga sina vyer. Denna möjlighet får inte försvinna. Den ekonomiska krisen har slagit särskilt hårt mot de unga i Europa. De behöver därför vårt stöd nu mer än någonsin. Jag är både stolt och rörd över att så många människor från olika yrkesområden öppet visar sitt stöd för Erasmus, säger Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom, som välkomnar brevet.

  Mer information

  Erasmusbrevet på Facebook

  MEMO/12/816 Frågor och svar om Erasmus och dess budget

  Erasmus: 25 år av rikare liv och vidgade vyer

  Erasmus sätter nytt rekord: studentutbytena ökar med 8,5 %

  Erasmusprogrammet (på engelska)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/11/2012  |Till början