Sökväg


Om oss
Om representationen

Cars 2020 - för en stark, konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/11/2012

Bilindustrin sysselsätter 12 miljoner människor, direkt eller indirekt, och är avgörande för välstånd och skapandet av nya jobb i EU. EU måste behålla en förstklassig bilindustri som producerar de mest energieffektiva och säkra fordonen i världen och tillhandahåller högkvalificerade jobb för miljoner människor. Därför lägger EU-kommissionen i dag fram Cars 2020, en åtgärdsplan för att stärka bilindustrins konkurrenskraft och hållbarhet.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 8 november 2012. IP/12/1187

  Kommissionen föreslår massiva insatser för att främja innovation genom att samordna forskning och innovation inom ramen för EU-initiativet för gröna bilar. Samarbetet med Europeiska investeringsbanken kommer att stärkas för att finansiera innovation och göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till lån. Ett standardiserat laddningsgränssnitt inom EU kommer att ge den tekniska säkerhet som behövs för elbilstillverkning i stor skala.

  Innovation inom bilindustrin kommer också att främjas genom ett omfattande åtgärdspaket för att minska koldioxidutsläpp, föroreningar och buller samt för att driva på förbättringar av trafiksäkerhet och utveckla tekniskt avancerade intelligenta transportsystem.

  Parallellt föreslår kommissionen också åtgärder mot de omedelbara problemen inom bilindustrin. Till följd av sjunkande efterfrågan på den europeiska bilmarknaden och hoten om nedläggningar av fabriker kommer kommissionen att samla biltillverkare och fackföreningsrepresentanter till ett möte i november och industriministrarna inför nästa möte i konkurrenskraftrådet  för att se över vilka åtgärder som behövs för att hantera krisen på ett samordnat sätt. Bilindustrin är viktig för hela Europa och därför krävs en samordnad insats från EU:s sida. Man kommer att fokusera på överkapaciteten, sociala och tekniska investeringar samt statligt stöd och åtgärder på efterfrågesidan, följt av en diskussion på högsta politiska nivå.

  De bästa bilarna i världen tillverkas i Europa. EU-kommissionen vill att vi behåller vår ledande position och att vi går ännu ett steg längre när det gäller säkerhet och miljöskydd, säger Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande.

  Kommissionen och EU-länderna måste nu genomföra den politik vi enats om. Bilindustrins uppgift är att nå de nya ambitiösa mål som fastställts. För att övervaka denna process och fortsätta dialogen med berörda parter kommer man att inrätta en särskild process som kallas Cars 2020.

  Se också MEMO/12/845 (strategin för bilindustrin 2020 och kommissionens åtgärder)

  Mer information finns på webbplatsen för Cars 21

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/11/2012  |Till början