Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

CARS 2020 – Vahvan, kilpailukykyisen ja kestävän eurooppalaisen autoteollisuuden puolesta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

08/11/2012

Autoteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti kaikkiaan 12 miljoonaa ihmistä, ja sen vuoksi se on Euroopalle hyvinvoinnin ja työpaikkojen luomisen kannalta olennainen ala. EU:lla täytyy jatkossakin olla maailmanluokan autoteollisuus, joka valmistaa globaalisti kaikkein energiatehokkaimpia ja turvallisimpia ajoneuvoja ja tarjoaa työpaikan miljoonille erittäin ammattitaitoisille ihmisille. Jotta tähän päästäisiin, Euroopan komissio on tänään esittänyt CARS 2020 ‑toimintasuunnitelman, jolla halutaan tehostaa alan kilpailukykyä ja kestävyyttä vuoden 2020 lähestyessä.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 8. marraskuuta 2012 — IP/12/1187

  Komissio ehdottaa innovoinnin laajamittaista vahvistamista sujuvoittamalla tutkimusta ja innovointia vähäpäästöisiä autoja koskevan eurooppalaisen aloitteen puitteissa. Innovoinnin tukemisen rahoittamiseksi ja pk-yritysten luotonsaannin helpottamiseksi tehostetaan yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa. EU:n laajuisesti standardoitu latausliitäntä tarjoaa sääntelyvarmuuden, joka helpottaa sähköajoneuvojen valmistamisen laajamittaista lisäämistä.

  Autoteollisuuden innovointia edistetään myös kattavalla toimenpidepaketilla, jolla pyritään vähentämään hiilidioksidi-, epäpuhtaus- ja melupäästöjä, parantamaan liikenneturvallisuutta ja kehittämään teknologisesti edistyksellisiä älykkäitä liikennejärjestelmiä.

  Komissio ehdottaa samalla myös toimenpiteitä, joilla paneudutaan alan välittömiin ongelmiin. Kysyntä Euroopan automarkkinoilla on supistunut ja tehtaita ollaan lopettamassa, minkä vuoksi komissio kutsuu marraskuussa kokoon autonvalmistajat ja ammattiliittojen edustajat ja seuraavan kilpailukykyneuvoston edellä teollisuusministerit. Tarkoituksena on tarkastella toimenpiteitä, joilla nykyiseen kriisiin voidaan vastata koordinoidusti. Autoteollisuus on tärkeä toimiala koko Euroopassa, joten ratkaisukin on löydettävä Euroopan tasolla. Keskipisteeseen olisi nostettava ylikapasiteetti, sosiaaliset ja teknologiset investoinnit samoin kuin valtiontuki ja kysyntäpuolen toimenpiteet, joista sitten keskustellaan korkeimmalla poliittisella tasolla.

  Euroopassa valmistetaan maailman parhaat autot”, kehuu teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Komissio haluaa, että tämä johtoasema säilyy ja että turvallisuudessa ja ympäristönsuojelussa edetään vieläkin pitemmälle”, Tajani jatkaa.

  Komission ja jäsenvaltioiden on seuraavaksi pantava ilmoitetut toimenpiteet täytäntöön. Autoteollisuuden on puolestaan pyrittävä toteuttamaan nyt vahvistetut uudet pitkälle tähtäävät tavoitteet. Tämän seuraamiseksi ja vuoropuhelun jatkamiseksi sidosryhmien kanssa perustetaan erityinen CARS 2020 ‑prosessi.

  Ks. myös MEMO/12/845 (Lisätietoja vuoden 2020 autoteollisuutta koskevasta visiosta ja komission ilmoittamista toimenpiteistä)

  Lisää tietoa CARS 21 -verkkosivuilla

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 08/11/2012  |Sivun alkuun