Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen hjälper europeiskt medborgarinitiativ komma i gång
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

26/10/2012

Kommissionen erbjöd sig i juli att hysa medborgarinitiativ på sina egna servrar, som ett radikalt sätt att komma runt de problem som vissa organisatörer stött på när de försökt hitta lämpliga värdservrar och sätta upp egna namninsamlingssystem. Nu har samarbetet lett till att de luxemburgska myndigheterna godkänt föreningen Fraternité 2020:s online-system för namninsamling. Det rör sig om det första europeiska medborgarinitiativet som börjat samla in namnunderskrifter på kommissionens egna servrar.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 26 oktober 2012. IP/12/1160

  Fraternité 2020 vill utöka EU:s utbytesprogram – t.ex. Erasmus eller europeisk volontärtjänst – för att bidra till ett enat Europa som bygger på solidaritet mellan människor. Det är det första medborgarinitiativ som registrerats av kommissionen.

  Kommissionen lovade också att hjälpa organisatörer som vill använda sig av detta erbjudande att få sina namn­insamlingssystem godkända så att de kan börja samla in namnunderskrifter så snart som möjligt.

  Kommissionen har sedan dess nära samarbetat med organisatörer och med statens it-center (CTIE) inom ministeriet för offentlig förvaltning och administrativa reformer i Luxemburg. CTIE är den myndighet som lämnar godkännande i Luxemburg, där kommissionens servrar finns uppställda.

  Fraternité 2020 är det första europeiska medborgarinitiativet som hyser in sig på kommissionens servrar, men inte det första medborgarinitiativet som börjar samla in namnunderskrifter online. Allra först var Right 2 Water, som använder sig av en privat värd. Både använder den kostnadsfria programvara med öppen källkod som kommissionen tillhandahåller.

  Kommissionen har dessutom registrerat 10 andra initiativ, varav fyra redan har undertecknat ett värdskapsavtal med kommissionen för sina namninsamlingssystem och förväntas kunna börja samla in namnunderskrifter mycket snart.

  Frågor och svar om det europeiska medborgarskapsinitiativet här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 26/10/2012  |Till början