Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen föreslår att f.d. Nokiaanställda får stöd från EU:s globaliseringsfond
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/10/2012

EU-kommissionen har i dag föreslagit att Finland beviljas 5,3 miljoner euro från Europeiska globaliseringsfonden för att hjälpa de 1 000 arbetstagare som sagts upp av Nokia att hitta nya jobb. Kommissionens förslag måste först godkännas av Europaparlamentet och rådet.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 19 oktober 2012. IP/12/1122

  Finlands ansökan gäller 1 000 personer som sagts upp av Nokia i Salo. Alla de uppsagda arbetstagarna förväntas delta i de åtgärder som samfinansieras av fonden. Syftet med åtgärderna är att erbjuda arbetstagarna hjälp med jobbsökning och yrkesvägledning, kartlägga deras kvalifikationer och kompetens, bedöma deras arbetsförmåga, erbjuda dem utbildning och omskolning, uppmuntra dem att starta eget och erbjuda tjänster för nya företagare (samt stöd till företagsetablering) och att betala ut lönesubventioner och flyttbidrag.

  Kostnaderna för åtgärderna beräknas vara cirka 10,6 miljoner euro, varav fonden skulle ge hälften, dvs. 5,3 miljoner euro.

  Salo har drabbats hårdast av uppsägningarna. De aktuella uppsägningarna och den andra våg som väntas senare i år kan leda till att arbetslösheten i Salo ökar till omkring 15–17 % i slutet av 2012.

  Sedan Europeiska globaliseringsfonden började utnyttjas 2007 har 101 ansökningar inkommit. Sammanlagt har stöd på cirka 443,3 miljoner euro begärts för att hjälpa cirka 92 000 arbetstagare.

  En öppnare handel med övriga världen gynnar generellt tillväxten och sysselsättningen men kan göra att vissa jobb försvinner. Känsliga sektorer och lågutbildade arbetstagare är de som drabbas hårdast. Därför föreslog EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso inrättandet av en fond för att hjälpa dem som måste anpassa sig till konsekvenserna av globaliseringen. Fonden inrättades i slutet av 2006 som ett verktyg för att visa solidaritet med de arbetstagare som plötsligt mister sitt arbete.

  De erfarenheter man haft av fonden sedan 2007 och dess mervärde för de arbetstagare som fått stöd och för de berörda regionerna gör att kommissionen har föreslagit att fonden ska fortsätta användas under budgetperioden 2014–2020.

  Läs mer:

  Globaliseringsfondens webbplats

  Följ László Andors inlägg på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 19/10/2012  |Till början