Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio esittää Nokian entisille työntekijöille tukea globalisaatiorahastosta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

19/10/2012

EU-komission tänään antaman ehdotuksen mukaan Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastosta tukea 5,3 miljoonaa euroa. Tuella on tarkoitus auttaa Nokia Oyj:n irtisanomia 1 000:ta työntekijää työllistymään uudelleen. Komission ehdotus on vielä hyväksytettävä Euroopan parlamentissa ja EU:n ministerineuvostossa.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 19. lokakuuta 2012. IP/12/1122

  Suomen tekemä tukihakemus koskee tuhatta Nokian Salon tehtaalta työttömäksi jäänyttä henkilöä. Kaikkien irtisanottujen odotetaan osallistuvan globalisaatiorahastosta osarahoitusta saaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä tarjoamalla heille työnhakuneuvontaa ja uraohjausta, kartoittamalla heidän ammattiosaamistaan ja taitojaan, arvioimalla heidän työkykyään, antamalla koulutusta ja uudelleenkoulutusta, ohjaamalla yrittäjyyteen ja tarjoamalla palveluja uusille yrittäjille (sekä tukea oman liiketoiminnan aloittamiseen), maksamalla palkkatukea ja avustamalla matka- ja muuttokuluissa.

  Toimenpidepaketin arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 10,6 miljoonaa euroa, josta globalisaatiorahaston on tarkoitus maksaa puolet eli 5,3 miljoonaa euroa.

  Eniten irtisanomisista on kärsinyt Salon seutu. Äskettäisten irtisanomisten ja myöhemmin tänä vuonna odotettavissa olevan toisen irtisanomisaallon myötä Salon työttömyysaste saattaa nousta jopa noin 15–17 prosenttiin vuoden 2012 loppuun mennessä.

  Euroopan globalisaatiorahaston aloitettua toimintansa vuonna 2007 sille on tullut 101 hakemusta. Tukea on pyydetty likimain 443,3 miljoonaa euroa noin 92 000 työntekijän auttamiseksi.

  Maailmankaupan avautuminen edistää yleisesti kasvua ja työllisyyttä, mutta se voi myös johtaa työpaikkojen menettämiseen. Kärsijöinä ovat etenkin haavoittuvat alat ja heikosti koulutetut työntekijät. Tämän vuoksi komission puheenjohtaja Barroso alun perin ehdotti rahaston perustamista globalisaation seurauksiin mukautuvien työntekijöiden auttamiseksi. Globalisaatiorahasto perustettiin vuoden 2006 lopulla, ja sen tarkoituksena on osoittaa solidaarisuutta niitä työntekijöitä kohtaan, jotka yllättäen menettävät työpaikkansa.

  Globalisaatiorahastosta vuodesta 2007 lähtien saadut kokemukset sekä lisäarvo, jonka se on tuonut tukea saaneille työntekijöille ja globalisaatiosta kärsineille alueille, muodostavat perusteet sille, että komissio on ehdottanut rahaston toiminnan jatkamista myös vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana.

  Lisätietoja

  EGR:n verkkosivut

  László Andor Twitterissä: http://twitter.com/LaszloAndorEU

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 19/10/2012  |Sivun alkuun