Sökväg


Om oss
Om representationen

Nobels fredspris till EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/10/2012

Nobels fredspris har gått till EU för långsiktigt arbete för Europas enande mitt i en allt djupare ekonomisk kris.

  Nobels fredspris till EU

  Nobelkommittén tackade EU för återuppbyggnadsarbetet efter andra världskriget och för att EU skapat stabilitet med grannländerna bl.a. efter Berlinmurens fall 1989.

  EU och dess föregångare har under mer än sextio år bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa, sade Nobelkommitténs ordförande Thorbjörn Jagland.

  Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso kommenterar att Nobels fredspris är en stor ära för hela EU och dess 500 miljoner medborgare.

  EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton tillkännagav att hon var glad över priset som beviljats som erkänsla för arbetet för försoning, demokrati, främjande av mänskliga rättigheter och utvidgande av området för fred och stabilitet i Europa.

  Forna fiender har blivit nära partner och vänner i EU-länderna, fortsatte hon.

  Ashton är stolt över att få fortsätta detta arbete. Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten har gjort det möjligt för oss att gå vidare med övergripande utveckling för att bättre främja EU:s centrala värderingar i hela världen.

  Ashton hävdade att hon kommer att arbeta outtröttligt för att föra processen vidare.

  Ordförande Barrosos uttalande med anledning av Nobels fredspris 2012

  "Bästa åhörare,

  Jag måste medge att när jag vaknade i morse väntade jag mig inte en dag som denna.

  Jag blev djupt rörd när jag hörde att EU fått Nobels fredspris. Det är en stor ära att Nobelkommittén beslutat ge fredspriset 2012 åt EU. Det är verkligen en stor ära för EU:s alla 500 miljoner medborgare, medlemsstater och EU-organ.

  Det är erkänsla för ett unikt projekt till gagn för medborgarna och också hela världen.

  Vi får inte glömma att den ursprungliga tanken bakom Europeiska unionen var att sammanföra folken som steg upp ur ruinerna efter andra världskriget, och förena dem i ett fredsprojekt som byggdes upp med hjälp av övernationella organ för européernas gemensamma väl.

  Europeiska gemenskapen och senare Europeiska unionen har återförenat länder som splittrades under det kalla kriget. Arbetet har byggt på grundläggande värderingar som respekt för människovärde, frihet, demokrati, rättvisa, rättstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter.

  EU:s omvälvande kraft har fört unionen från sex stater till en återförening av nästan hela europeiska kontinenten. Frihet, demokrati, rättvisa, rättstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter är värderingar som människor i hela världen eftersträvar. De är också värden som Europeiska unionen främjar för att göra världen till en bättre plats för alla. Vi är stolta över att Europeiska unionen är världens största givare av utvecklingshjälp och humanitär hjälp. Europeiska unionen går också i täten i kampen för att skydda vår planet mot klimatförändringen och främja globala allmänna nyttigheter.

  Nobelkommitténs beslut visar att Europeiska unionen i dessa svåra tider fortfarande inspirerar länder och människor i hela världen, och att det internationella samfundet behöver en stark Europeisk union.

  Nobelkommitténs och internationella samfundets mycket viktiga budskap till Europa är att Europeiska unionen är någonting värdefullt som vi bör värna om till förmån för européerna och hela världens väl.

  Med tack för ert intresse".

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 28/11/2012  |Till början