Sökväg


Om oss
Om representationen

Industriell revolution återför industrin till Europa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/10/2012

Europa ska vända industrins minskande betydelse under 2000-talet för att få till stånd en hållbar tillväxt, skapa arbetstillfällen med högt mervärde och lösa de utmaningar som vårt samhälle står inför. De omedelbara åtgärderna bör bidra till att vända den nedåtgående trenden från nuvarande 15,6 % av EU:s BNP till 20 % före 2020. Därför föreslår kommissionen ett antal prioriterade åtgärder som ska stimulera investeringar i ny teknik, förbättra företagsklimatet, skapa tillgång till marknader och finansiering – särskilt för små och medelstora företag – och se till att arbetskraftens kompetens motsvarar industrins behov.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 10 oktober 2012 - IP/12/1085

  Europas industri är väl ägnad att ta en ledande roll. Europa är världsledande inom många strategiska sektorer som t.ex. bil-, flyg-, verkstads-, rymd-, kemikalie- och läkemedelsindustrierna. Industrin står fortfarande för fyra femtedelar av Europas export, och 80 % av den privata sektorns investeringar i forskning och utveckling kommer från tillverkningsindustrin. Om förtroendet återvänder, och med det nya investeringar, kan Europas industri bli effektivare och börja växa igen. Det är huvudbudskapet i ett meddelande som Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen, lade fram i Bryssel idag. De åtgärder som föreslås i meddelandet bör även bidra till att minska skillnaderna i konkurrenskraft mellan medlemsstater och regioner i EU.

  Idag har kommissionen också antagit två rapporter om konkurrenskraft. Den nya industriella resultattavlan för medlemsstaterna handlar om fem nyckelområden: tillverkningsindustrins produktivitet; exportresultat; innovation och hållbarhet; företagsklimat och infrastruktur; finansiering och investeringar. I den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2012 analyseras de viktigaste globaliseringstrenderna under de senaste femton åren, de kostnader och den nytta dessa medfört samt de kommande utmaningarna för företagen i EU.

  Meddelandet är ett svar på de stora utmaningar som den europeiska industrin står inför till följd av den aktuella ekonomiska krisen. Det redogör för en rad prioriterade åtgärder som dels ska bidra till en återhämtning på kort och medellång sikt, dels garantera den europeiska industrins konkurrenskraft och hållbarhet på lång sikt. I meddelandet granskas dessutom EU-industrins situation efter antagandet av kommissionens flaggskeppsinitiativ En integrerad industripolitik för en globaliserad tid som antogs i oktober 2010 inom ramen för Europa 2020-strategin.

  Läs mer: MEMO/12/759

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 10/10/2012  |Till början