Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Teollisuusvallankumous tuo teollisuuden takaisin Eurooppaan
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

10/10/2012

Euroopassa on käännettävä teollisuuden heikkenevä asema nousuun niin, että saadaan aikaan kestävää kasvua, luodaan korkealaatuisia työpaikkoja ja ratkaistaan edessä olevia yhteiskunnallisia haasteita. Välittömillä toimilla pitäisi edistää nykyisen laskevan suuntauksen kääntämistä nousuun niin, että teollisuuden osuus, joka nykytasolla on 15,6 prosenttia EU:n BKT:stä, olisi jopa 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi komissio ehdottaa useita prioriteettitoimia, joilla kannustetaan investointeja uuteen teknologiaan, parannetaan liiketoimintaympäristöä, markkinoillepääsyä ja rahoituksensaantia, erityisesti pk-yritysten osalta, ja varmistetaan, että taidot vastaavat yritysten tarpeita.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 10. lokakuuta 2012 – IP/12/1085

  EU:n teollisuus on hyvässä tilanteessa tätä tehtävää varten: Eurooppa on edelläkävijä maailmassa monilla strategisilla aloilla, kuten autoteollisuus, ilmailuala, tekninen suunnittelu, avaruusteollisuus, kemikaalit ja farmaseuttiset tuotteet. Teollisuuden osuus Euroopan viennistä on edelleen neljä viidesosaa, ja yksityisen sektorin T&K-investoinneista 80 prosenttia tulee valmistusteollisuudesta. Jos luottamus palautuu ja uudet sijoitukset sen myötä, Euroopan teollisuuden suorituskyky paranee ja kasvu voi jälleen alkaa. Tämä on keskeinen viesti Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajanin tänään Brysselissä esittämässä tiedonannossa. Siinä esitetyillä toimilla pitäisi myös pystyä kaventamaan kilpailukykyeroja EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden välillä.

  Komissio on hyväksynyt tänään myös kaksi kilpailukykyraporttia: jäsenvaltioiden teollisuuden suorituskykyä käsittelevän tulostaulun, jossa tarkastellaan viittä keskeistä alaa (valmistusteollisuuden tuottavuus, vientitulos, innovointi ja kestävyys, liiketoimintaympäristö ja infrastruktuurit sekä rahoitus ja investoinnit), ja vuoden 2012 kilpailukykyraportin, jossa tarkastellaan tärkeimpiä globalisaatiosuuntauksia viimeisten 15 vuoden aikana ja EU:n yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja etuja sekä niiden haasteita.

  Tiedonannolla halutaan vastata niihin merkittäviin haasteisiin, joita Euroopan teollisuudella on edessään tämänhetkisen talouskriisin vuoksi. Siinä esitetään joukko prioriteettitoimia, joilla pyritään auttamaan elpymistä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja varmistamaan Euroopan teollisuuden kilpailukyky ja kestävyys pitkällä aikavälillä. Siinä tarkastellaan myös EU:n teollisuuden tilannetta sen jälkeen, kun komission lippulaivahanke ”Globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka” hyväksyttiin lokakuussa 2010 osana Eurooppa 2020 -strategiaa.

  Lisätietoja: MEMO/12/759

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 10/10/2012  |Sivun alkuun