Sökväg


Om oss
Om representationen

Sydkarelarna oroliga för den ökade organiserade brottsligheten vid EU:s östgräns
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

05/10/2012

I en undersökning som Taloustutkimus Oy gjort på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland utredde man hur invånarna i Sydkarelen förhåller sig till Europeiska unionen och närheten till östgränsen. Vid östgränsen förhöll man sig positivt till EU, och EU-frågorna ansågs vara intressanta. Vid östgränsen var sydkarelarna mest oroliga för den eventuellt tilltagande organiserade brottsligheten och drogernas intåg.

  Sydkarelarna oroliga för den ökade organiserade brottsligheten vid EU:s östgräns

  Pressmeddelande 5.10.2012

  Intresset för EU delar sydkarelarna

  Enligt undersökningen anser 45 % av sydkarelarna att Finlands EU-medlemskap är en positiv sak, medan endast 22 % ser det som någonting negativt. Resten förhåller sig neutralt eller anger inte sin åsikt.

  Bland dem som svarade ansåg 30 % att EU-medlemskapet hade haft en mycket eller rätt så positiv effekt på deras vardag. 18 % av dem som deltog i undersökningen tyckte att effekten varit mycket eller rätt så negativ.  Ungefär 40 % tyckte att medlemskapet varken haft en positiv eller en negativ effekt. Resten tog inte ställning till frågan.

  Närmare hälften (48 %) av sydkarelarna var mycket eller rätt så intresserade av EU:s verksamhet, medan hälften (51 %) inte var alls eller endast litet intresserade av EU:s verksamhet. Klart mer än hälften (60 %) av sydkarelarna ansåg att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i medierna. 17 % tyckte att EU-frågor inte behandlas tillräckligt, medan 18 % ansåg att de behandlas för mycket.

  "Sydkarelarna förhåller sig i viss mån mer positivt till EU än invånarna i andra landskap där man ställt samma frågor under de två senaste åren. Däremot skiljer sig inte intresset för EU-frågor nämnvärt jämfört med övriga Finland", kommenterar Sari Artjoki, tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Finland, resultatet av undersökningen.

  Närheten till östgränsen oroar sydkarelarna

  Hela 71 % av sydkarelarna var rätt så eller helt emot visumfrihet vid gränsen mellan Finland och Ryssland. Endast 23 % av dem som svarade på enkäten var delvis eller helt för visumfrihet.

  Det största orosmomentet för sydkarelarna var den tilltagande organiserade brottsligheten och drogerna som kommer västerut över EU:s östgräns. Mer än hälften av dem som svarade var också oroade över olika rättigheter när det gäller rätt att äga mark och kulturskillnader i beteendet t.ex. i butiksköer eller i trafiken.

  De två mest positiva faktorerna med att bo nära gränsen ansåg många vara en mera internationell miljö och ökade inköpsmöjligheter.

  Det bor många ryssar i Södra Karelen. Av dem som svarade hade 23 % rätt så eller mycket negativa erfarenheter av ryska grannar, 27 % hade rätt så eller mycket positiva erfarenheter, och resten förhöll sig neutralt till ryska grannar, eller angav inte sin åsikt.

  "Av undersökningen framgår det klart att sydkarelarna är oroliga för att brottsligheten ökar vid östgränsen, men däremot anser man att en mer internationell miljö och ökad handel är positiva element för utvecklingen i EU:s östra landskap", fastställer representationens tillförordnade chef Sari Artjoki.

  Undersökningen om sydkarelarnas åsikter om EU publicerades fredagen den 5 oktober i samband med evenemanget i Villmanstrand under turnén "EU och du".

   

  Program och uppträdande artister: www.euarjessa.fi

  Rapport om landskapsundersökningen i Sydkarelen (på finska)

  Sammanfattning av landskapsundersökningarna (på finska)

   

  Mer information:

  Resultat av förfrågan: Sari Artjoki, tillförordnad chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, mobil gsm 050 570 2178.

  Syftet med evenemangen "EU och du" är att öka dialogen om hur EU påverkar människors vardag. Utgångspunkten är EU-frågor som är viktiga för landskapen och invånarnas åsikter om EU.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/10/2012  |Till början