Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Eteläkarjalaiset huolissaan järjestäytyneen rikollisuuden kasvusta EU:n itärajalla
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

05/10/2012

Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä selvitettiin Etelä-Karjalan asukkaiden suhtautumista Euroopan unioniin sekä itärajan läheisyyteen. EU:hun suhtauduttiin itärajan tuntumassa myönteisesti ja EU:ta koskevat asiat koettiin kiinnostavina. Itärajan läheisyydessä eteläkarjalaisia huolestutti eniten järjestäytyneen rikollisuuden mahdollinen kasvu sekä huumeiden liikkuminen.

  Eteläkarjalaiset huolissaan järjestäytyneen rikollisuuden kasvusta EU:n itärajalla

  Tiedote 5.10.2012

  Kiinnostus EU:ta kohtaan jakaa eteläkarjalaiset kahtia

  Eteläkarjalaisista 45 % pitää kyselyn mukaan Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja vain 22 % huonona asiana. Loput suhtautuivat asiaan neutraalisti tai eivät kertoneet kantaansa.

  Kyselyyn vastanneista 30 % katsoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen heidän jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Erittäin tai melko kielteiseksi vaikutuksen koki 18 %. Noin 40 % näki, että jäsenyydellä ei ole niin myönteistä kuin kielteistäkään vaikutusta. Loput eivät ottaneet kantaa ollenkaan.

  Eteläkarjalaisista lähes puolet (48 %) oli melko tai erittäin kiinnostuneita ja vastaavasti puolet (51 %) vain vähän tai ei lainkaan kiinnostuneita EU:n toiminnasta. Reilusti yli puolet (60 %) eteläkarjalaisista oli sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Liian vähän EU-asioita käsitellään tiedotusvälineissä 17 %:n mielestä, kun taas 18 % koki median käsittelevän EU-asioita liikaa.

  "Etelä-Karjalassa suhtautuminen EU:hun on maan keskitasoa hieman myönteisempää, kun verrataan tuloksia muihin, samoilla kysymyksillä parin viime vuoden aikana tutkittuihin maakuntiin. Sen sijaan kiinnostus EU:n toimintaa kohtaan ei merkittävästi poikkea muusta Suomesta," kommentoi Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki kyselyn tuloksia.

  Itärajan läheisyys mietityttää eteläkarjalaisia

  Peräti 71 % eteläkarjalaisista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittäminen pitäisi muuttaa viisumivapaaksi. Jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämästä oli ainoastaan 23 % kyselyyn vastanneista.

  Eteläkarjalaiset olivat eniten huolissaan järjestäytyneen rikollisuuden kasvusta ja huumeiden liikkumisesta EU:n itärajalla. Myös erilaiset oikeudet maanomistuksessa sekä kulttuurierot esimerkiksi kauppajonoissa tai liikenteessä huolestuttivat yli puolta vastanneista.

  Kansainvälisyys ja kasvaneet ostosmahdollisuudet olivat vastaajien mukaan kaksi mieluisinta asiaa, joita itärajan läheisyys tuo heidän elämäänsä.

  Etelä-Karjalassa asuu paljon venäläisiä. Kyselyyn vastanneista 23 %:lla oli melko tai erittäin kielteisiä kokemuksia venäläisistä naapureista. 27 %:lla oli melko tai erittäin myönteisiä kokemuksia ja loput vastanneista suhtautuivat venäläisiin naapureina neutraalisti tai eivät osanneet sanoa kantaansa.

  "Tutkimuksesta käy hyvin ilmi, että eteläkarjalaisia huolestuttaa rikollisuuden kasvu itärajalla, mutta kansainvälisyys ja kaupan kasvu koetaan vastaavasti myönteisenä kehityksenä EU:n itäisessä maakunnassa", toteaa edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki.

  Eteläkarjalaisten tuntoja EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU-arjessa -kiertueen Lappeenrannan tapahtuman yhteydessä perjantaina 5.10.

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi

  Etelä-Karjalan maakuntatutkimuksen raportti

  Kooste maakuntatutkimuksista

  Lisätietoja:

  Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki, gsm 050 570 2178.

  EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana ovat maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 12/10/2012  |Sivun alkuun