Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Ydinvoimaloiden stressitestien mukaan turvallisuustaso on korkea, mutta parantamisen varaa on edelleen
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

04/10/2012

Ydinvoimalaitosten turvallisuustaso on Euroopassa yleisesti ottaen korkea, mutta lähes kaikkiin Euroopan ydinvoimaloihin suositellaan parannuksia yksittäisissä turvallisuusnäkökohdissa.  Kansalliset turvallisuusviranomaiset katsoivat kuitenkin, ettei yhtäkään ydinvoimalaa ole syytä sulkea. Tämä on keskeinen viesti tuoreessa ydinlaitosten stressitestien tuloksia esittelevässä Euroopan komission tiedonannossa.

  Ydinvoimaloiden stressitestien mukaan turvallisuustaso on korkea, mutta parantamisen varaa on edelleen

  Katso stressitestien tulokset täältä.

  Nämä testit ovat osoittaneet, ettei kaikkia Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) suosittamia turvallisuusnormeja eikä kaikkia kansainvälisiä parhaita käytänteitä sovelleta kaikissa jäsenvaltioissa. Komissio seuraa tarkasti suositusten täytäntöönpanoa ja aikoo samalla ehdottaa lainsäädännöllisiä toimia ydinturvallisuuden parantamiseksi entisestään Euroopassa.

  ”Stressitestit ovat osoittaneet, mitkä ovat vahvuutemme ja missä on parantamisen varaa,” totesi energiakomissaari Günther Oettinger. ”Testit vietiin läpi perusteellisesti ja onnistuneesti. Tilanne on yleisesti ottaen tyydyttävä, mutta tyytyväisyyteen ei ole aihetta. Kaikkien osallistuvien viranomaisten on pyrittävä varmistamaan, että joka ainoassa Euroopan ydinvoimalassa noudatetaan korkeimpia turvallisuusnormeja. Vain niin voidaan taata kansalaisten turvallisuus."

  Stressitestien perusteella on suositeltu lukuisia laitoskohtaisia teknisiä parannuksia. Testit ovat myös osoittaneet, ettei kansainvälisiä normeja ja käytäntöjä sovelleta kaikkialla. Lisäksi on otettava opiksi Fukushiman onnettomuuden kokemuksista.

  Erityisesti suositellaan ottamaan huomioon maanjäristys- ja tulvariski. Jokaisessa ydinvoimalaitoksessa tulisi myös olla laitosalueen seismiset laitteet, jotka varoittavat mahdollisista maanjäristyksistä. Sen lisäksi suojarakennuksissa pitäisi olla suodattimin varustetut ilmausjärjestelmät, jotka mahdollistavat reaktorin paineenpoiston onnettomuustapauksessa. Suosituksiin kuuluu myös, että vakavien onnettomuuksien torjumiseksi tarkoitettu kalusto olisi varastoitava paikkaan, josta se voidaan saada käyttöön nopeasti ja joka on suojattu myös siinä tapauksessa, että onnettomuus aiheuttaa laajamittaista tuhoa. Lisäksi käytössä tulisi olla varavalvomo siltä varalta, että päävalvomoon ei enää päästä onnettomuuden sattuessa.

  Kansalliset sääntelyviranomaiset laativat nyt kansalliset toimintasuunnitelmat ja niiden toteuttamisaikataulut. Toimintasuunnitelmista tehdään vertaisarvioinnit alkuvuodesta 2013, jotta voidaan varmistaa, että stressitestien suositukset pannaan johdonmukaisesti ja seurattavasti täytäntöön koko Euroopassa. Komissio aikoo raportoida stressitestien suositusten täytäntöönpanosta kesäkuussa 2014 yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.

  Stressitestien päätavoitteena oli arvioida ydinvoimaloiden turvallisuutta ja häiriönsietokykyä äärimmäisten luonnonilmiöiden tapauksessa. Tämä tarkoittaa erityisesti tulvia ja maanjäristyksiä. Molemmat skenaariot arvioitiin samanaikaisesti. Stressitestit kattoivat lento-onnettomuudet siltä osin kuin ne vastaavat vaikutuksiltaan tsunameja ja maanjäristyksiä eli katkaisevat tavanomaiset turvallisuus- ja jäähdytystoiminnot. Stressitesteihin osallistui täysimääräisesti 17 maata.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 11/10/2012  |Sivun alkuun