Sökväg


Om oss
Om representationen

Åtgärdspaket för andra inremarknadsakten
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/10/2012

I år firar den inre marknaden sitt tjugoårsjubileum. Under den här tiden har mycket uppnåtts. Den har gett de europeiska konsumenterna ökad valfrihet och lägre priser. Medborgarna har fått möjlighet att resa fritt och bosätta sig och arbeta var de vill. Ungdomar har fått möjlighet att studera utomlands – och mer än 2,5 miljoner studenter har utnyttjat denna möjlighet de senaste 25 åren. För 23 miljoner företag i EU har den inre marknaden gett tillgång till 500 miljoner konsumenter och utländska investeringar. Budskapet är tydligt och bevisen är entydiga: En stark, fördjupad och integrerad inre marknad skapar tillväxt, sysselsättning och ger de europeiska medborgarna möjligheter som de inte hade för 20 år sedan.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 3 oktober 2012 – IP/12/1054

  Genomförandet av den inre marknaden är en kontinuerlig process av stor betydelse för den europeiska tillväxtplanen för att ta sig igenom den rådande ekonomiska krisen. Därför har Europeiska kommissionen i dag antagit den andra inremarknadsakten, med tolv åtgärder. Förhoppningen är att den snabbt ska antas av EU:s institutioner. Åtgärderna koncentreras till fyra faktorer som är viktiga för tillväxt, sysselsättning och ökat förtroende: a) integrerade nät, b) medborgarnas och företagens rörlighet över gränserna, c) den digitala ekonomin, och d) åtgärder som stärker sammanhållningen och gagnar konsumenterna.

  Andra inremarknadsakten följer i spåren på de åtgärder som ingick i den första inremarknadsakten. Den inleder ett nytt kapitel i processen mot en fördjupad och bättre integrerad inre marknad.

  Den läggs fram lagom till den inre marknadens tjugoårsjubileum och inleder inremarknadsveckan(15–20 oktober 2012). Under temat "Tillsammans för ny tillväxt " kommer en lång rad av evenemang att hållas i hela EU. Där kommer beslutsfattare och medborgare att få möjlighet att diskutera den inre marknadens framgångar och problem och lägga fram nya idéer.

  Mer information: MEMO/12/734

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/10/2012  |Till början