Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

03/10/2012

Sisämarkkinat täyttävät 20 vuotta tänä vuonna. Tuona aikana on jo saatu paljon aikaan. Eurooppalaisille kuluttajille sisämarkkinat ovat merkinneet valikoiman laajenemista ja hintatason alenemista. Kansalaisille sisämarkkinat ovat tuoneet mahdollisuuden matkustaa vapaasti, asettua asumaan haluamaansa paikkaan ja työskennellä haluamassaan paikassa. Nuorilla on nykyisin mahdollisuus opiskella ulkomailla, ja yli 2,5 miljoonaa opiskelijaa onkin jo tarttunut tähän tilaisuuteen 25 viime vuoden aikana. EU:ssa toimiville 23 miljoonalle yritykselle sisämarkkinat ovat avanneet pääsyn 500 miljoonan kuluttajan markkinoille ja mahdollistaneet ulkomaisten sijoitusten hyödyntämisen. Nämä saavutukset eivät jätä sijaa epäilyksille: vankat, kattavat ja yhdentyneet sisämarkkinat saavat aikaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä tarjoavat Euroopan kansalaisille tilaisuuksia, joita ei ollut 20 vuotta sitten.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 3. lokakuuta 2012 — IP/12/1054

  EU:n sisämarkkinoiden toteuttaminen on kuitenkin vielä kesken. Sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on keskeisessä asemassa EU:n kasvustrategiassa, jonka avulla pyritään nujertamaan meneillään oleva talouskriisi. Tämän vuoksi Euroopan komissio on tänään esitellyt toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin, nk. sisämarkkinapaketin, johon sisältyvät 12 avaintointa EU:n toimielinten toivotaan hyväksyvän mahdollisimman nopeasti. Toimet keskitetään seuraaviin neljään keskeiseen kasvua, työllisyyttä ja luottamusta lisäävään tekijään: a) yhdennetyt verkot, b) kansalaisten ja yritysten liikkuminen valtioiden rajojen yli, c) digitaalitalous ja d) yhteenkuuluvuutta ja kuluttajien saamia hyötyjä tukevat toimet.

  Toinen sisämarkkinapaketti on jatkoa komission esittelemälle ensimmäiselle toimenpidekokonaisuudelle, ensimmäiselle sisämarkkinapaketille. Se edustaa uutta vaihetta prosessissa kohti syvempiä ja yhdentyneempiä sisämarkkinoita.

  Toisella sisämarkkinapaketilla juhlistetaan EU:n sisämarkkinoiden 20. vuosipäivää, ja se alustaa sisämarkkinaviikkoa (15.–20. lokakuuta 2012). Viikon teemana on ”Yhdessä uuteen kasvuun”, ja sen aikana järjestetään eri puolilla EU:ta tapahtumia, joissa poliittiset päättäjät ja kansalaiset saavat tilaisuuden keskustella sisämarkkinoiden saavutuksista ja haasteista sekä esittää uusia ideoita.

  Lisätietoja MEMO/12/734

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 03/10/2012  |Sivun alkuun