Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionsledamot Šemeta med ansvar för skattefrågor i Finland 1—2 oktober
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/10/2012

Kommissionsledamoten med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning Algirdas Šemeta besökte Finland den 1—2 oktober.

  Kommissionsledamot Šemeta med ansvar för skattefrågor i Finland 1—2 oktober

  Under besöket träffade han ekonomiredaktörer i Europeiska kommissionens representation i Finland. Ämnen som diskuterades var bl.a. skatten på finansiella transaktioner. Šemeta redogjorde för vilken nytta vi har av skatten och varför det lönar sig att främja den, och var vi nu befinner oss i processen. Han konstaterade att skatten går vidare om minst nio länder deltar. Han ansåg att Finland kunde agera exempel för de nordiska länderna. Angående skattesmitning redogjorde han kort för vad som redan gjorts och vad som kommer att göras i fortsättningen på EU-nivå för att bekämpa skattesmitning. Kommissionären konstaterade vidare att han planerar åtgärder för att tygla skatteparadisen.

  Kommissionär Šemeta träffade också finansminister Jutta Urpilainen i Helsingfors den 2 oktober. Kommissionären och ministern hade en omfattande diskussion om aktuella skattefrågor. Särskild uppmärksamhet ägnades skatten på finansiella transaktioner och skattesmitning. Under besöket träffade han också förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen, ordföranden för riksdagens stora utskott Miapetra Kumpula och företrädare för näringslivet.

  Dessutom bekantade sig kommissionär Šemeta med den finska tullens verksamhet och tullövervakning vid Vaalimaa gränsstation. Under besöket diskuterades bl.a. PTG-samarbetet och tullfrågor angående Ryssland.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/10/2012  |Till början