Sökväg


Om oss
Om representationen

EU måste göra mer för att skydda ensamkommande barn
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/10/2012

Varje år söker sig tusentals ensamkommande barn till Europa med hopp om ett nytt liv. De flesta har flytt från krig och konflikter eller andra svåra levnadsvillkor och vissa har till och med förlorat familjemedlemmar på vägen.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 28 september 2012 — IP/12/1033

  I dag uppmanar kommissionen i en rapport om situationen för ensamkommande barn i EU till förbättrade insatser på både nationell och europeisk nivå för att på ett effektivt sätt och med full respekt för barnets rättigheter ta itu med denna komplexa gränsöverskridande utmaning.

  Ensamkommande barn från tredjeländer är inte ett tillfälligt fenomen utan en långsiktig del av migrationsströmmarna till EU. 2011 registrerades sammanlagt 12 225 asylansökningar från ensamkommande barn i EU:s 27 medlemsstater; en siffra som är jämförbar med tidigare år och som förmodligen inte kommer att förändras under de närmaste åren. Uppgifter från vissa medlemsstater tyder dock på att ett mycket större antal ensamkommande barn tar sig in i Europa via olagliga migrationskanaler. Italien har lämnat uppgifter som visar att det fanns 5 959 ensamkommande barn på italienskt territorium den 31 december 2011, och Frankrike uppskattade det till 6 000 på landets territorium. I Spanien var den totala siffran för perioden 2008–2011 över 5 500 och Belgien uppskattar antalet ensamkommande barn till 4 000.

  –Underåriga som kommer ensamma till våra gränser tillhör de mest utsatta och sårbara i vårt samhälle, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor. Även om det är positivt att EU:s politik har bidragit till att förbättra villkoren för och skyddet av dessa barn står vi inför fler utmaningar. Vi måste förbättra våra förfaranden för att säkerställa att dessa barn får ett värdigt mottagande vid Europas gränser. Detta omfattar bättre samarbete och informationsutbyte mellan EU-länderna.

  För att öka skyddet för ensamkommande barn som anländer till EU och grunda detta på respekten för barnets rättigheter antog kommissionen 2010 en handlingsplan som bidrog till att sätta fokus på problemet med ensamkommande barn som anländer till Europa. Varje beslut som påverkar en underårig persons framtid måste tas med barnets bästa för ögonen, oavsett personens administrativa migrationsstatus.

  Kommissionen antar idag en delrapport om genomförandet av handlingsplanen för underåriga utan medföljande vuxen (2010–2014) – IP/10/534. Rapporten redogör för de framsteg som gjorts och anger vilka områden som kräver större uppmärksamhet och riktade åtgärder under de kommande två åren.

  Länkar

  MEMO/12/716

  Deltidsrapport om genomförandet av handlingsplanen

  Kommissionens arbetsdokument

  Cecilia Malmströms debattartikel om ensamkommande barn

  Cecilia Malmströms webbplats

  Följ Cecilia Malmström på Twitter

  GD Inrikes frågors webbplats

  Följ GD Inrikes frågor på Twitter

  EU:s invandringsportal

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 02/10/2012  |Till början