Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:n on suojeltava tehokkaammin alueelleen ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

02/10/2012

Eurooppaan saapuu vuosittain tuhansia ilman huoltajaa olevia alaikäisiä paremman elämän toivossa.Useimmat heistä pakenevat sotaa, konflikteja tai muita vaikeita elinoloja. Osa on menettänyt perheenjäseniä matkan varrella.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 28. syyskuuta 2012 — IP/12/1033

  Komissio on tänään esittänyt kertomuksen ilman huoltajaa EU:hun saapuvien alaikäisten tilanteesta. Kertomuksessa se kehottaa tehostamaan jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla toimenpiteitä, jotta tämä monimutkainen kansainvälinen haaste voidaan ratkaista tehokkaasti ja lapsen oikeuksia kunnioittaen.

  Kolmansista maista ilman huoltajaa saapuvat alaikäiset eivät ole väliaikainen ilmiö, vaan EU:hun suuntautuvan muuttoliikkeen pitkäaikainen piirre. Ilman huoltajaa olevat alaikäiset tekivät vuonna 2011 yhteensä 12 225 turvapaikkahakemusta EU:n jäsenvaltioissa. Määrä vastaa aiempina vuosina jätettyjen hakemusten määrää, eikä sen uskota muuttuvan lähivuosina. Sen sijaan Eurooppaan saapuu paljon enemmän ilman huoltajaa olevia alaikäisiä laittomia muuttoreittejä pitkin. Tämä käy ilmi eräiden jäsenvaltioiden toimittamista arvioista. Italian esittämien tietojen mukaan sen alueella oli 31. joulukuuta 2011 yhteensä 5 959 alaikäistä ilman huoltajaa. Ranska arvioi alueellaan ilman huoltajaa oleskelevien alaikäisten määräksi 6 000, Espanja yli 5 500 (vuosien 2008–2011 yhteenlaskettu määrä) ja Belgia 4 000.

  ”Rajoille yksin saapuvat alaikäiset kuuluvat heikoimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin yhteiskunnissamme”, toteaa sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.Hänen mukaansa on rohkaisevaa, että EU:n politiikoilla on voitu parantaa lasten suojelua ja elinolosuhteita. Haasteita kuitenkin riittää edelleen. ”Meidän on parannettava menettelyjämme voidaksemme varmistaa, että nämä lapset otetaan asianmukaisesti vastaan Euroopan rajoilla.Tämä edellyttää parempaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa EU-maiden kesken”, Malmström toteaa.

  Parantaakseen EU:hun ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten suojaa komissio esitti lapsen oikeuksien pohjalta vuonna 2010 toimintasuunnitelman, jonka avulla on pyritty kiinnittämään huomiota ilman huoltajaa Eurooppaan tuleviin alaikäisiin. Kaikissa näiden alaikäisten tulevaisuuteen vaikuttavissa päätöksissä on otettava huomioon lapsen etu riippumatta siitä, millainen asema hänelle on myönnetty maahanmuuttajana.

  Komissio on esittänyt tänään välikertomuksen ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevan toimintasuunnitelman (2010–2014) täytäntöönpanosta (IP/10/534). Kertomuksessa arvioidaan saavutettua edistystä ja nimetään alat, joilla tarvitaan kohdennetumpia toimenpiteitä seuraavien kahden vuoden aikana.

  Hyödyllisiä linkkejä

  MEMO/12/716

  Välikertomus toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta

  Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

  Cecilia Malmströmin artikkeli ilman huoltajaa olevista alaikäisistä

  Cecilia Malmströmin verkkosivut

  Seuraa Cecilia Malmströmiä osoitteessa Twitter

  Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

  Seuraa sisäasioiden pääosastoa osoitteessa Twitter

  EU:n maahanmuuttoportaali

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 02/10/2012  |Sivun alkuun