Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska språkdagen: Flerspråkig magi, från ”speak-dating” och cocktails till skoj i ”biblioteksbadet”
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/09/2012

Ingen kommer att sakna ord: Från en flerspråkig "speak-dating"-tillställning i Prag, och ett världskafé i Sofia, till en rap-utmaning i Århus, en cocktailbar för europeiska språk i Budapest, en poesiafton för främmande språk i Cardiff och ett ”språkbad” i 30 bibliotek i Berlin – detta är bara några av de viktigaste händelserna på Europeiska språkdagen som äger rum på olika platser i Europa i morgon den 26 september.

  Bryssel den 25 september 2012 - IP/12/1005

  I Finland anordnar olika organisationer flera olika evenemang. Till exempel I Åbo utlovas program under hela dagen i stadsbiblioteket, Slottsgatan 2. På morgonen får de minsta lyssna till sagor på olika språk och sjundeklassisterna får bekanta sig med främmande språk och kulturer i Språkcaféet. Pulitzerprisvinnaren Richard Rosso berättar om sin produktion. På eftermiddagen följer föredrag för allmänheten om aktuella frågor inom språkinlärning och översättning i Studio-salen. Efter det kan man lära sig mera om det kroatiska språket och kroatisk kultur, åtföljt av en föreläsning om betydelse av översättning i EU. Under kvällsprogrammet får man höra om översättning av skönlitteratur.

  Europeiska språkdagen arrangeras varje år sedan 2001 gemensamt av Europeiska kommissionen och Europarådet Europarådet. Europarådet bidrar också till att främja ett stort spektrum av initiativ för att höja medvetenheten i sina 47 medlemsländer som en del av kampanjen ”Talk to me!” som leds av det europeiska centrumet för moderna språk i Graz, Österrike. Evenemangen ska uppmuntra människor i alla åldrar att ta till sig språkinlärning och glädjas över den kulturella och språkliga mångfalden, både under och efter skolgången.

  Erasmus för alla Erasmus för alla, Europeiska kommissionens föreslagna nya utbildnings- och ungdomsprogram för 2014–2020 kommer att främja stödet till språkundervisning och språkinlärning. Programmet föreslås få en betydligt större budget och upp till fem miljoner unga kommer att kunna få EU-bidrag för utbildning, praktik eller volontärarbete utomlands. Det är nästan dubbelt så många som i de nuvarande programmen för 2007–2013. Ett av huvudmålen med denna rörlighet i utbildningssyfte är att ge enskilda personer möjlighet att förbättra sina språkkunskaper och främja interkulturell förståelse.

  ”Ibland får jag frågan om språk faktiskt har någon betydelse i globaliseringens tidevarv”, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för (utbildning, kultur,) flerspråkighet (och ungdom). Svaret är enkelt: Den dag då man slutar att tala alla europeiska språk i Europa upphör Europeiska unionen, som begrepp och projekt – att existera. Ett av EU:s viktigaste syften är att vi ska arbeta tillsammans för ett bättre samhälle med full respekt för våra skillnader. Språken är därför oumbärliga. Om vi inte längre bryr oss om att lära oss våra grannländers språk så kommer vi att vara mindre benägna att förstå deras bekymmer. Därför är språkundervisning och språkinlärning en av våra viktigaste prioriteringar i det nya programmet Erasmus för alla.”

  En mängd olika språk talas i Europeiska unionen: Det finns 23 officiella språk (efter Kroatiens anslutning till EU blir det 24 officiella språk nästa år), och ungefär 60 regionala språk och minoritetsspråk, och mer än 175 invandrarspråk. 

  MEMO/12/703 FoS om flerspråkighet och språkinlärning

  EU-kommissionen: Webbplats för språk

  Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk

  Språk lönar sig

  Europeiska kommissionen: Tolkning och översättning

  Europeiskt centrum för moderna språk

  Androulla Vassilious webbplats

   

  Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

  Kontaktpersoner:

  Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

  Dina Avraam  (+32 2 295 96 67)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 25/09/2012  |Till början