Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Anna monikielisyyden lumota Euroopan kielten teemapäivänä!
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

25/09/2012

Sanoja ei tarvitse hakea: monikieliset ”kielitreffit” Prahassa, maailmankahvila Sofiassa, rap-turnaus Århusissa, eurooppalaisten kielten kielikimarabaari Budapestissa, runoilta alkuperäiskielillä Cardiffissa ja kielikylpyjä 30 kirjastossa Berliinissä – siinä vain muutamia poimintoja huomenna 26. syyskuuta eri puolilla Eurooppaa järjestettävän Euroopan kielten teemapäivän kohokohdista.

  Bryssel 25. syyskuuta 2012 - IP/12/1005

  Myös Suomessa monet eri tahot järjestävät erilaisia tilaisuuksia, ja esimerkiksiTurussa on luvassa koko päivän tapahtuma kaupunginkirjaston tiloissa. Aamupäivällä tarjolla monikielisiä satutuokioita lapsille ja yläkoulujen seitsemäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan vieraisiin kieliin Kielikahvilassa. Iltapäivällä taas perehdytään kielten oppimiseen ja kääntämiseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin yleisöluennoilla kirjaston Studiossa. Luvassa on myös katsaus kroatian kieleen ja kulttuuriin sekä kääntämisen merkityksestä EU:ssa. Iltaohjelmassa kuullaan kaunokirjallisuuden kääntämisestä.

  Euroopan komission ja Euroopan neuvoston yhdessä järjestämää Euroopan kielten teemapäivää on vietetty joka vuosi vuodesta 2001 lähtien. Euroopan neuvosto myös edistää monenlaisia tiedotusaloitteita 47 jäsenmaassaan osana Puhu minulle! -kampanjaa, jota vetää Itävallan Grazissa sijaitseva Euroopan nykykielten keskus. Tapahtumissa kannustetaan kaikenikäisiä kansalaisia – koululaisia, opiskelijoita ja koulunsa jo päättäneitä – kielten opiskeluun sekä juhlistetaan kulttuurien ja kielten monimuotoisuutta.

  Euroopan komission ehdottamassa uudessa koulutus- ja nuorisoalan Yhteinen Erasmus -ohjelmassa vuosiksi 2014–2020 lisätään kieltenopetukseen ja -opiskeluun annettavaa tukea. Uudessa ohjelmassa rahoitusta on lisätty tuntuvasti, minkä ansiosta jopa viidellä miljoonalla kansalaisella on mahdollisuus saada EU:n apurahoja opiskeluun, harjoitteluun tai vapaaehtoistoimintaan ulkomailla. Apurahansaajien määrä on miltei kaksikertainen verrattuna nykyisiin vuosien 2007–2013 ohjelmiin. Ulkomailla opiskelun ja oppimisen tukemisen tärkeimpiä tavoitteita on auttaa ihmisiä kohentamaan kielitaitoaan sekä parantaa kulttuurienvälistä ymmärtämystä.

  ”Aina välillä minulta kysytään, onko kielillä ylipäätään enää merkitystä globalisaation aikakaudella. Vastaukseni on yksinkertainen: Sinä päivänä, jolloin Euroopassa ei enää puhuta sen monia kieliä, Eurooppa – ideana, hankkeena – lakkaa olemasta. Yksi EU:n perustavoitteista on työskennellä yhdessä paremman yhteiskunnan puolesta niin, että samalla kunnioitetaan maiden välisiä eroja. Kielet ovat olennaisia tämän tehtävän kannalta. Jos emme enää vaivaudu opettelemaan naapurimaiden kieliä, mahdollisuutemme ymmärtää heitä todennäköisesti vähenevät. Siksi kieltenopetus ja -opiskelu on yksi uuden Yhteinen Erasmus -ohjelman tärkeimmistä tavoitteista”, toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

  Euroopan unionissa puhutaan lukuisia eri kieliä. Virallisia kieliä on 23 (Kroatian liittyminen EU:hun ensi vuonna nostaa määrän 24:ään), ja tämän lisäksi EU:ssa on noin 60 alueellista ja vähemmistökieltä sekä yli 175 erilaista maahanmuuttajien kieltä.

  Euroopan komissio: ”Kielet” -sivusto

  Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima

  Kielet ja työllistyminen

  Euroopan komission pääosastot: Tulkkaus ja kääntäminen

  Euroopan nykykielten keskus

  Androulla Vassilioun verkkosivusto

  Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

  Yhteystiedot:

  Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

  Dina Avraam  (+32 2 295 96 67)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 25/09/2012  |Sivun alkuun