Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s idrottsforum kräver slut på uppgjorda matcher
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/09/2012

Tuffare tag mot uppgjorda matcher utlovas när företrädare för den europeiska idrottsrörelsen och EU:s idrottsministrar samlas på EU:s idrottsforum i Nicosia i Cypern den 19-20 september. Deltagarna förväntas godkänna ett uttalande om åtgärder mot uppgjorda matcher och kommer även att diskutera frågor som idrottens bidrag till EU:s ekonomi, framtida EU-finansiering av idrott på gräsrotsnivå samt främjande av fysisk aktivitet och aktivt åldrande. Forumet anordnas av EU-kommissionen samtidigt med det informella mötet mellan EU:s idrottsministrar.

  Bryssel den 18 september 2012 - IP/12/977

  EU-kommissionen har föreslagit att idrott ska ingå som en egen del i unionens nya utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram Erasmus för alla. Den preliminära budgeten för idrottsåtgärder kommer att vara i genomsnitt 34 miljoner euro per år 2014–2020. Medlen kommer att användas till att stödja transnationella projekt som ska öka utbytet av kunskap och god praxis, viktiga icke-kommersiella europeiska idrottsevenemang och insatser för att stärka den kunskapsbas som behövs för att utveckla politiska riktlinjer för idrott. Stödet kommer att gå till offentliga organ och organisationer i det civila samhället som arbetar med idrott på gräsrotsnivå. 

  Vid idrottsforumet presenteras även ett antal EU-finansierade projekt som genomförts under de senaste två åren. Syftet med projekten har bl.a. varit att stödja åtgärder mot våld och intolerans i idrottsvärlden, motverka dopning, förbättra tillgången till idrott för personer med funktionsnedsättning och främja jämställdhet. Man har även velat uppmuntra fysisk aktivitet och volontärverksamhet inom idrott, samt främja social inkludering av invandrare och goda styrelseformer. EU-kommissionen har sedan 2009 beviljat mer än 12 miljoner euro i stöd till projekt på både dessa och andra områden.

  Rådet och Europaparlamentet håller på att diskutera kommissionens förslag om Erasmus för alla. Den slutliga budgeten kommer att bekräftas efter det att förhandlingarna om den övergripande fleråriga budgeten för EU:s samtliga politikområden har slutförts, vilket möjligen sker i slutet av detta år. Kommissionen kommer under 2013 att lägga fram ett förslag om ett EU-initiativ för att uppmuntra hälsofrämjande fysisk aktivitet.

  EU:s idrottsforum hålls årligen och ger kommissionen möjlighet att informera idrottsrörelsen om aktuella förslag och att ta del av deras synpunkter. Till forumet kommer 250 delegater, bland dem ledande personer från den internationella och de europeiska olympiska kommittéerna, de europeiska idrottsförbunden, organisationer som främjar idrott för alla och organisationer som företräder ligor, klubbar och idrottare. EU:s idrottsforum kommer i år också att ägnas åt diskussioner om goda styrelseformer inom idrotten genom den europeiska sociala dialogen med arbetsgivare och idrottare.

  Ministrarna kommer också att dryfta olika sätt att bättre främja idrott och hälsa, med tanke på den åldrande befolkningen i Europa. Dessutom ska de diskutera EU:s representation i Världsantidopningsbyrån (Wada) och enas om vilken regeringsexpert som ska utses till Världsantidopningsbyrån styrelse.

  Läs mer:

  Programmet för EU:s idrottsforum

  EU-kommissionens webbplats om idrott

  Androulla Vassilious webbplats

  Cyperns EU-ordförandeskap

  Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

  Kontaktpersoner:

  Dennis Abbott  +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

  Dina Avraam  +32 2 295 96 67

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 18/09/2012  |Till början