Sökväg


Om oss
Om representationen

Åldrande lärare en utmaning för EU:s utbildningssektor
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/09/2012

EU-kommissionen välkomnade idag Education at a Glance 2012, som är en årlig rapport med uppgifter om utbildningsresultat från 34 länder, däribland Finland och 20 andra EU-länder. Rapporten är sammanställd av OECD, och i den anges flera områden inom utbildningen i Europa som sannolikt kommer att utgöra utmaningar inom den närmaste framtiden. En av dem är den åldrande lärarkåren. Ett annat problem är den ojämna könsfördelningen, eftersom det framgår av rapporten att en tredjedel fler kvinnor än män läser på högskolorna i EU.

  Bryssel den 11 september 2012 - IP/12/950

  Av rapporten framgår det bl.a. att 84 % av ungdomarna i OECD-länderna förväntas gå ut gymnasiet. I EU-länderna kommer cirka 86 % att göra det. Under åren 1995-2010 var det Portugal som såg den största ökningen av andelen elever som avslutat gymnasiet (en årlig ökning med 4,7 %).

  Vidare framgår det att den ekonomiska vinsten som högre utbildning medförfortsätter att öka. En europé med avslutad högre utbildning kan förvänta sig en nettovinst på 176 000 dollar (OECD-genomsnittet är 162 000 dollar) under sitt yrkesliv. Högre utbildning medför långsiktiga vinster för de offentliga finanserna på grundval av högre skatteintäkter och andra besparingar. Dessa vinster är nästan tre gånger högre än de offentliga utgifterna.

  Enligt statistiken framgår det vidare att Europa förblir det mål som flest studenter väljer när de studerar utanför hemlandet, och EU-länderna tar emot 41 % av alla internationella studenter från länder i och utanför EU. Internationella studenter utgör minst 10 % av alla högskolestudenter i Österrike, Luxemburg och Storbritannien. De fyller över 20 % av platserna inom avancerad forskning i Österrike, Danmark, Irland, Luxemburg, Sverige och Storbritannien. I hela EU utgör studenter från andra EU-länder 76 % av de utländska studenterna.

  Education at a Glance ges ut varje år av OECD med ledning av uppgifter från Eurostat och FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco).

  I rapporten finns information om det aktuella läget inom utbildning, inbegripet de ekonomiska och mänskliga resurser som investeras i utbildning, antalet elever per lärare, undervisningstimmar, antalet utexaminerade och deras resultat, tillgång till, deltagande i och framsteg inom utbildning samt uppgifter om lärmiljön och skolornas organisation.

  De nya indikatorerna är inriktade på den globala ekonomiska krisens inverkan på utgifter inom utbildning och utbildningens effekter på makroekonomiska resultat som BNP. I rapporten ingår även sådana ämnen som system för förskoleundervisning, rörlighet mellan generationerna inom högre utbildning, faktorer som påverkar utgifterna för utbildning, karrriärförväntningar bland 15-åringar, lärarkårens sammansättning och effekten av examina på tillträdet till högstadiet, gymnasiet och högskolan.

  Då utbildning och färdigheter får allt större betydelse i Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning, meddelar EU-kommissionen och OECD också idag att de avser att samarbeta närmare i framtiden. Deras arbete inom utbildning kommer på så sätt att få mer genomslagskraft och värde i deras medlemsländer.

  Landsanalyser, färdighetsstrategier samt samarbete inom undersökningar som Pisaundersökningen och  den framtida undersökningen om vuxenbefolkningens kompetens (PIAAC) kommer att prioriteras inom detta nya samarbete.

  Education at a Glance 2012: OECD-indikatorer

  Europeiska  kommissionen: EU:s utbildningsmål

  Kontaktpersoner:

  Dennis Abbott +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

  Dina Avraam +32 2 295 96 67

  OECD:s utbildningsdirektorat: Andreas Schleicher: + 33 1 45 24 93 66

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/09/2012  |Till början