Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s ungdomsrapport prioriterar sysselsättning och social inkludering
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/09/2012

Enligt EU:s ungdomsrapport som släpps i dag bör ungdomspolitiken i EU främst satsa på  ökad sysselsättning, social inkludering samt hälsa och välbefinnande. Rapporten, som kommissionen tar fram vart tredje år, understryker att EU och EU-länderna måste göra mer för att hjälpa de unga, som har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 10 september 2012. IP/12/948

  Arbetslösheten i EU bland ungdomar mellan 15 och 24 år har ökat med 50 procent sedan krisen började, från i genomsnitt 15 procent i februari 2008 till 22,5 procent i juli i år. De senaste siffrorna från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att Grekland och Spanien har den högsta ungdomsarbetslösheten med 53,8 respektive 52,9 procent. Över 30 procent av de unga arbetslösa i EU har gått utan jobb i mer än ett år. I Finland var 20,1 procent av ungdomarna under 25 år arbetslösa år 2011.

  Men det finns trots allt hopp. Rapporten visar att nästan alla medlemsländer håller på att genomföra EU:s ungdomsstrategi, som ska skapa fler och bättre möjligheter för unga och främja aktivt medborgarskap, social inkludering och solidaritet. Sedan den förra rapporten 2009 har länderna satsat mer på utbildnings-, sysselsättnings- och entreprenörskapsinitiativ för unga människor. Och de unga är dessutom fortfarande aktiva i föreningar och har ett starkt samhällsengagemang.

  Erasmus för alla, det nya utbildnings- och ungdomsprogrammet för 2014–2020, kommer att vara kärnan i EU:s nya ungdomsstrategi. Programmet föreslås få en betydligt större budget och upp till fem miljoner unga kommer att kunna få EU-bidrag för utbildning, praktik eller volontärarbete utomlands. Det är nästan dubbelt så många som i de nuvarande programmen för 2007–2013.

  Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och närliggande frågor är kärnan i de landsspecifika rekommendationer som rådet antog i juni. I rekommendationerna uppmanar rådet Finland att genomföra pågående åtgärder för att förbättra ungas och långtidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på kompetensutveckling.

  Mer information

  EU:s ungdomsrapport 2012 med bilagor 

  EU-ländernas rapporter

  Resultattavla för EU:s ungdomsindikatorer

  Androulla Vassilious webbplats

  Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/09/2012  |Till början