Sökväg


Om oss
Om representationen

2012 års Juvenes Translatores -översättningstävling för unga inleds
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/09/2012

Nu kan gymnasieskolor anmäla elever till EU:s årliga översättningstävling Juvenes Translatores (”unga översättare” på latin) på adress http://ec.europa.eu/translatores/index_sv.htm. Registreringen är öppen till och med den 20 oktober, och blanketten finns online på alla officiella EU-språk. Tävlingen, som hålls för sjätte gången, kommer att äga rum samtidigt på alla utvalda skolor den 27 november. Den är öppen för elever födda 1995, och mer än 750 skolor kan delta.

  2012 års Juvenes Translatores -översättningstävling för unga inleds

  Eleverna översätter en text på en sida och kan välja fritt mellan de 23 officiella EU-språken, vilket ger inte mindre än 506 möjliga språkkombinationer. Temat i årets texter kommer att vara frivilligarbete, eftersom det är Europaåret för frivilligarbete.

  I Finland kan 13 skolor delta. Om fler än 13 skolor anmäler sig kommer EU-kommissionen att göra ett slumpvist urval. Skolorna kan anmäla upp till fem elever. Deras nationalitet spelar ingen roll: enda kravet är att de går i en skola i något av EU-länderna. Förra året deltog mer än 3 000 elever. Översättare från EU-kommissionen kommer att bedöma texterna och utse en vinnare per land. I april 2013 kommer alla vinnare att bjudas in till Bryssel för att ta emot sitt pris.

  Skolorna kan anmäla sig här.

  Facebook: JuvenesTranslatores

  Twitter: @translatores

  Generaldirektoratet för översättning: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/09/2012  |Till början