Sökväg


Om oss
Om representationen

Nu börjar registreringen till 2012 års tävling för unga översättare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/09/2012

Från och med i dag kan gymnasieskolor anmäla elever till EU:s årliga översättningstävling Juvenes Translatores (”unga översättare” på latin) på http://ec.europa.eu/translatores/index_sv.htm. Registreringen är öppen till och med den 20 oktober, och blanketten finns online på alla officiella EU-språk. Tävlingen, som hålls för sjätte gången, kommer att äga rum samtidigt på alla utvalda skolor den 27 november. Den är öppen för elever födda 1995, och mer än 750 skolor kan delta.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 3 september 2012

  Eleverna översätter en text på en sida och kan välja fritt mellan de 23 officiella EU-språken, vilket ger inte mindre än 506 möjliga språkkombinationer. Temat i årets texter kommer att vara frivilligarbete, eftersom det är Europaåret för frivilligarbete.

  I Finland kan 13 skolor delta. Om fler än 13 skolor anmäler sig kommer EU-kommissionen att göra ett slumpvis urval. Skolorna kan anmäla upp till fem elever. Deras nationalitet spelar ingen roll: enda kravet är att de går i en skola i något av EU-länderna. Förra året deltog mer än 3 000 elever. Översättare från EU-kommissionen kommer att bedöma texterna och utse en vinnare per land. I april 2013 kommer alla vinnare att bjudas in till Bryssel för att ta emot sitt pris.

  Ytterligare information:

  Tävlingens webbplats: http://ec.europa.eu/translatores/

  Facebook: JuvenesTranslatores

  Twitter: @translatores

  Generaldirektoratet för översättning: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/09/2012  |Till början