Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Etelä-Pohjanmaa jakautunut suhtautumisessa EU:hun
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

31/08/2012

Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä selvitettiin Etelä-Pohjanmaan asukkaiden suhtautumista Euroopan unioniin sekä eteläpohjalaisten ruokaostosten valintaan vaikuttavia tekijöitä. EU:hun suhtautumisessa myönteiset ja kielteiset kannat ovat jakautuneet varsin tasaisesti. Ruokaostoksissaan eteläpohjalaiset tekevät valintansa ensisijaisesti laadun pohjalta. He ovat kiinnostuneita myös ruuan alkuperästä, mutta lähiruuan löytäminen omasta ruokakaupasta ei aina ole helppoa.

  Etelä-Pohjanmaa jakautunut suhtautumisessa EU:hun

  Tasainen jakautuminen sekä EU-kannoissa että kiinnostuksessa EU:hun

  Eteläpohjalaisista 33 % pitää kyselyn mukaan Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 29 % huonona asiana. Loput suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät sano kantaansa.

  Kyselyyn vastanneista 22 % katsoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen heidän jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Erittäin tai melko kielteiseksi vaikutuksen koki toiset 22 %. Liki puolet tunsi, että jäsenyydellä ei ole niin myönteistä kuin kielteistäkään vaikutusta. Loput eivät ottaneet kantaa ollenkaan.

  Kiinnostus EU:n toimintaa kohtaan jakautuu sekin tasaisesti. Noin puolet on erittäin tai melko kiinnostunut ja vastaava määrä ei ole lainkaan tai vain vähän kiinnostunut EU:n toiminnasta. Yli puolet eteläpohjalaisista oli sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Liian vähän EU-asioita käsitellään tiedotusvälineissä 17 %:n mielestä, kun taas 19 % koki median käsittelevän EU-asioita liikaa.

  "Etelä-Pohjanmaalla suhtautuminen EU:hun on hieman kriittisempää kuin muissa samoilla kysymyksillä parin viime vuoden aikana tutkituissa maakunnissa. Muualla ero EU:ta hyvänä asiana pitävien eduksi on ollut 7 ja 39 prosenttiyksikön välillä, kun Etelä-Pohjanmaalla tämä ero on vain 4 prosenttiyksikköä. Sen sijaan kiinnostus EU:n toimintaa kohtaan ei merkittävästi poikkea muusta Suomesta", kommentoi Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen kyselyn tuloksia.

  Laatu ja alkuperä kiinnostavat eteläpohjalaisia

  Elintarvikkeiden laatu nousi tärkeimmäksi valintakriteeriksi, kun eteläpohjalaisilta kysyttiin heidän ostokäyttäytymisestään ruokakaupassa. Lähes puolet vastaajista piti laatua ensisijaisena valintakriteerinä. Hinta oli ensisijainen kriteeri kolmasosalle vastaajista. Viidesosa ilmoitti ensisijaiseksi valintakriteeriksi tuotteiden alkuperän.

  Alkuperätiedot kuitenkin kiinnostavat. Puolet vastaajista sanoi ostohetkellä etsivänsä tietoja valmistajasta tai tuotantopaikasta useimmiten ja lisäksi kolmasosa silloin tällöin. Yli puolelle vastanneista myös alkuperämerkit, kuten Hyvää Suomesta, Kotimaiset Kasvikset ja EU:n luomumerkit olivat tuttuja. Lähiruokaa vastaajat sanoivat löytävänsä helposti (15 %) tai etsimällä (54 %), mutta osa (20 %) ei löydä, vaikka haluaisikin.

  "Tutkimuksesta käy hyvin ilmi eteläpohjalaisten kiinnostus ja kunnioitus laadukasta ja turvallisesti tuotettua ruokaa kohtaan. Toivottavasti tilanne on tältä osin sama laajemminkin Suomessa," toteaa edustuston päällikkö Eikka Kosonen.

  Eteläpohjalaisten tuntoja EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU-arjessa -kiertueen Seinäjoen tapahtuman yhteydessä perjantaina 31.8.

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi.

  Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimuksen raportti

  Kooste maakuntatutkimuksista

   

  Lisätietoja:

  Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen, gsm 040 521 1953

  Lisätietoja päivän tapahtumista: Pekka Purhonen, Eurooppatiedotus gsm 040-510 7513

  EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana ovat maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 05/09/2012  |Sivun alkuun