Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU toivottaa Venäjän tervetulleeksi WTO:hon
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

22/08/2012

Venäjä liittyy tänään Maailman kauppajärjestöön (WTO). Venäjästä tulee 18 vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen WTO:n 156. jäsen. Venäjän liittyminen on EU:n kannalta erityisen merkityksellistä, sillä EU on Venäjän suurin kauppakumppani ja Venäjä puolestaan EU:n kolmanneksi suurin kauppakumppani. Niiden keskinäistä kauppaa säätelevät nyt ensimmäistä kertaa monenväliset säännöt ja velvoitteet.

  WTO-jäsenyys vaikuttaa myönteisesti Venäjän ja Euroopan unionin välisen kaupan ja investointien ehtoihin. Venäjä on maantieteellisen sijaintinsa ja markkinoidensa merkittävyyden – niin koolla kuin kasvuvauhdilla mitattuna – vuoksi erittäin tärkeä kauppakumppani EU:lle. WTO:hon liityttyään Venäjä muun muassa alentaa tuontitullejaan, rajoittaa vientitullejaan, antaa EU:ssa toimiville palvelujen tarjoajille paremman pääsyn markkinoilleen ja helpottaa sääntöjä ja menettelyjä monilla kahdenvälisiin taloussuhteisiin vaikuttavilla aloilla. Erityistä merkitystä on säännöillä, jotka käsittelevät tullimenettelyjä, ihmisten ja eläinten terveyteen liittyvien toimenpiteiden käyttöä, teknisiä standardeja ja henkisen omaisuuden suojaa.

  Venäjään aletaan soveltaa WTO:n sääntöjä kaikilla näillä aloilla, muun muassa sen seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelmiä. EU on yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa yhteydessä Venäjään varmistaakseen, että Venäjä noudattaa näitä WTO-sitoumuksia. Tietty vastikään täytäntöön pantu tai ehdotettu lainsäädäntö näyttää olevan ristiriidassa Venäjän sitoumusten kanssa, mikä estää muita WTO:n jäseniä saamasta Venäjän WTO-jäsenyydestä niille odotettavissa olevaa täyttä hyötyä. EU on erityisen huolissaan autojen kierrätysmaksun käyttöönottoa koskevasta uudesta säädösehdotuksesta, joka saattaa syrjiä maahantuotuja ajoneuvoja, ja toivoo, ettei tätä lainsäädäntöä anneta.

  EU:n tärkeimpiä vientituotteita Venäjälle ovat autot (7 miljardia euroa), lääkkeet (6 miljardia euroa), autojen osat (3,5 miljardia euroa), puhelimet ja niiden osat (2,5 miljardia euroa) ja traktorit (1 miljardi euroa). EU tuo Venäjältä lähinnä raaka-aineita. Tärkeimpiä tuontituotteita ovat öljy (raakaöljy ja jalostettu öljy: 130 miljardia euroa) ja kaasu (24 miljardia euroa). Venäjä on näiden tuotteiden ja muiden tärkeiden raaka-aineiden osalta sitoutunut vähentämään vientitullejaan.

  Venäjän WTO-jäsenyyteen liittyvät tärkeimmät muutokset koskevat tavaroiden ja palvelujen markkinoille pääsyn helpottamista. Tavaroiden tuontitullit laskevat nykyisestä keskimäärin 10 prosentista keskimäärin 8 prosenttiin. Joillakin tärkeillä aloilla, esimerkiksi autojen osalta, tuontitullien vähennykset ovat vieläkin merkittävämpiä (ne laskevat nykyisestä 30 prosentista 25 prosenttiin liittymishetkellä ja edelleen 15 prosenttiin seitsemän vuoden kuluttua). Tullinalennusten on yhteensä arvioitu tuottavan EU:n viejille noin 2,5 miljardin euron suuruiset tuontitullien säästöt. Alennettujen tullien arvioidaan myös lisäävän EU:n vientiä Venäjälle 3,9 miljardin euron arvosta vuosittain.

  Televiestinnän alalla Venäjä luopuu asteittain ulkomaisia sijoittajia nykyisin koskevasta osakekatosta (49 prosenttia) neljän vuoden kuluessa. Venäjän WTO-jäsenyys kattaa lisäksi erilaisia sääntelyyn liittyviä näkökohtia, kuten terveys- ja kasvinsuojelusäännöt, tullisäännöt ja teollis- ja tekijänoikeudet.

  EU on suurin ulkomainen sijoittaja Venäjällä. Sen sijoitusten arvo oli noin 120 miljardia euroa vuonna 2010. Venäjä puolestaan sijoitti EU:hun 42 miljardia euroa vuonna 2010.

  Lisätietoja

  EU:n ja Venäjän kauppasuhteet

  Lehdistötiedote: EU tyytyväinen Venäjän WTO-jäsenyysneuvottelujen päättämisestä, 10. marraskuuta 2011

  Yhteyshenkilöt:

  Helene Banner  (+32 2 295 24 07)

  John Clancy  (+32 2 295 37 73)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 22/08/2012  |Sivun alkuun