Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Uudet säännöt sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta tulevat voimaan
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

13/08/2012

Tänään tulevat voimaan uudet ja paremmat säännöt sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksestä ja käsittelystä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (”WEEE”) on yksi nopeimmin kasvavista jätevirroista. Nämä jätteet tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia, koska sitä kautta tulee markkinoille käytettyjä raaka-aineita. Järjestelmällinen keräys ja asianmukainen käsittely ovat edellytys sille, että voidaan kierrättää esimerkiksi kultaa, hopeaa, kuparia ja harvinaisia metalleja, joita on esimerkiksi käytetyissä televisioissa, kannettavissa tietokoneissa ja matkapuhelimissa. Uusi direktiivi on merkittävä edistysaskel ympäristönsuojelun kannalta, ja sen ansiosta voidaan luonnonvarojen käyttöä tehostaa huomattavasti Euroopassa.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 13. elokuuta 2012 - IP/12/898

  Tänään voimaantulevassa direktiivissä säädetään uudesta keräystavoitteesta, jonka mukaan myydyistä elektroniikkalaitteista on kerättävä 45 prosenttia vuodesta 2016 lähtien. Toisessa vaiheessa vuodesta 2019 tavoite on 65 prosenttia myydyistä laitteista tai 85 prosenttia muodostuneesta sähkö- ja elektroniikkajätteestä. Jäsenvaltiot voivat valita, kummalla näistä kahdesta tavasta ne haluavat mitata tavoitteen saavuttamista. Vuodesta 2018 direktiivin soveltamisalaa laajennetaan nykyisestä. Direktiiviä tullaan soveltamaan kaikkiin elektronisen jätteen luokkiin. Sitä sovelletaan etukäteen tehtävän vaikutusten arvioinnin perusteella.

  Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille välineet, joilla ne voivat tehokkaammin torjua laitonta jätteiden vientiä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laittomat siirrot ovat vakava ongelma erityisesti kun ne naamioidaan käytettyjen laitteiden laillisiksi siirroiksi EU:n jätteiden käsittelyä koskevien sääntöjen kiertämiseksi. Uudella direktiivillä velvoitetaan viejät testaamaan, toimivatko laitteet, ja toimittamaan näyttöä laittomiksi epäiltyjen siirtojen luonteesta.

  Toinen odotettu parannus on hallinnollisten töiden helpottaminen siten, että yhdenmukaistetaan kansalliset rekisteröinti- ja raportointivaatimukset. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tuottajia koskevien jäsenvaltioiden rekisterien vaatimukset tullaan entistä enemmän yhdenmukaistamaan.

  Tällä hetkellä vain kolmannes EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta kerätään erikseen dokumentoidussa järjestelmässä. EU:n nykyinen keräystavoite on 4 kg sähkö- ja elektroniikkalaiteromua asukasta kohti, mikä vastaa noin 2 miljoonaa tonnia vuodessa. EU:ssa syntyy vuosittain sähkö- ja elektroniikkalaiteromua yhteensä noin 10 miljoonaa tonnia. Arvioidaan, että vuoteen 2020 mennessä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä kasvaa 12 miljoonaan tonniin. Uuden direktiivin lopullinen tavoite on kunnianhimoiset 85 prosenttia kaikesta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, millä varmistetaan, että vuonna 2020 EU:ssa kerätään erikseen noin 10 miljoonaa tonnia eli noin 20 kg asukasta kohti.

  Jäsenvaltioiden on muutettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antamaansa lainsäädäntöä viimeistään 14. helmikuuta 2014 siten, että se vastaa uutta direktiiviä ja sen uusia tavoitteita. Kuluttajat voivat sitten palauttaa pienet sähkö- ja elektroniikkalaiteromut suuriin vähittäisliikkeisiin, ellei vaihtoehtoisten järjestelmien osoiteta olevan vähintään yhtä tehokkaita. Sen jälkeen, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelletaan käytettyjen laitteiden siirtoihin käänteistä todistustaakkaa, jos epäillään, että kyseessä ovat laittomat jätteiden siirrot.

  Katso lisätietoja täältä.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 14/08/2012  |Sivun alkuun