Sökväg


Om oss
Om representationen

European Space Expo på Narinken i Helsingfors
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/08/2012

Helsingfors är värd för en ny ambulerande utställning som visar hur rymdapplikationer direkt påverkar vårt dagliga liv. Det finns mer än 30 000 rymdtekniska tillämpningar som till exempel hjälper till att optimera transport, utveckla jordbruket och fiskerinäringen, skydda naturen eller förbättra säkerheten.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  IP/11/136

  Utställningen som gjorde succé i Köpenhamn och Toulouse anländer nu till Helsingfors och ordnas på Narinken mellan den 17 och 21 augusti. Besökarna kommer att få se, känna och uppleva en hel del innovativa tekniska produkter och tjänster som är möjliga tack vare rymden. Dessutom föreläser experter om olika teman.

  Under de två kommande åren ordnas utställningen i 20–30 städer. Ännu i år kommer Bryssel, Wien, Larnaka och London att vara värdar för utställningen.

  Investeringar i EU:s flaggskepp Galileo och GMES (Global Monitoring for the Environment and Security) gynnar Europas medborgare i form av olika tjänster och tillämpningar. De öppnar en global marknad och bidrar till sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

  Med hjälp av Galileo är Europa ett steg närmare att skapa ett eget satellitpositioneringssystem, vilket gynnar ekonomin och livet i Europa. Från och med år 2014 kan man tack vare det nya systemet förvänta sig förbättringar på alla sådana tjänster och applikationer vars funktion väsentligt beror på satellitnavigeringsteknologi. Som exempel kan nämnas bättre fordonsnavigering, effektiv trafikkontroll, spanings- och räddningstjänst, säkrare banktransaktioner och pålitligt elunderhåll. 

  Till slutet av år 2020 kommer marknaden för satellitnavigeringsteknologi att stiga till 240 miljarder euro. Cirka sju procent (ca 800 miljoner euro) av EU:s bruttonationalprodukt är beroende av satellitnavigeringstjänster. Av oberoende undersökningar framgår att Galileo kunde under dess 20 första verksamhetsår bidra med till och med 90 miljarder euro till den europeiska ekonomin.

  Vid sidan om Galileo fungerar GMES-systemet som utnyttjar data samlad av satelliter och ovan jord belägna system. Systemet övervakar till exempel havens och atmosfärens kemiska struktur och hjälper oss således att förstå klimatförändring och andra klimatfrågor. GMES kan också utnyttjas i samband med säkerhetsfrågor, till exempel när det gäller effektivare gränsbevakning.

  Enligt OECD, organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling, kan marknadsvärdet av kommersiella data som samlats in vid övervakning av jorden öka till tre miljarder euro år 2017. GMES förväntas att betala sig till och med tiofaldigt.

  Värdet av den europeiska rymdindustrin ligger i dag på 5,4 miljarder euro per år, och mer än 31 000 högskoleutbildade personer arbetar inom branschen.

  Mer information

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/08/2012  |Till början