Sökväg


Om oss
Om representationen

Fler energisnåla byggnader för att öka tillväxten
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

31/07/2012

Energisnåla byggnader som gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen och spara energikostnader är fortfarande inte särskilt vanliga på marknaden, trots sina ekonomiska och miljömässiga fördelar. Byggsektorn står för mer än 10 % av den totala sysselsättningen i EU. För att främja denna sektor som en drivkraft för jobbskapande och hållbar konkurrenskraft inom ekonomin i allmänhet, presenterar Europeiska kommissionen i dag en strategi för byggsektorn.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 31 juli 2012 – IP/12/869

  Strategin går ut på att stimulera gynnsamma investeringsvillkor, särskilt för renovering och underhåll av byggnader, t.ex. genom att uppmuntra utnyttjandet av det paket på upp till 120 miljarder euro i lån som beviljas av Europeiska investeringsbanken (EIB) som en del av tillväxt- och sysselsättningspaketen från i juni. Dessutom ska man stimulera innovation och förbättra arbetstagarnas kvalifikationer genom att främja rörlighet. Man ska också förbättra resurseffektiviteten genom att främja ömsesidigt erkännande av system för hållbart byggande i EU samt utarbeta byggnadsstandarder för att göra det lättare för byggföretagen att arbeta i andra medlemsstater. Slutligen ska man främja de europeiska byggföretagens globala ställning för att uppnå goda resultat och hållbara standarder i länder utanför EU.

  Kommissionen kommer tillsammans med medlemsstaterna och branschföreträdare att arrangera ett högnivåforum för att övervaka genomförandet av strategin och lägga fram rekommendationer om eventuella ändringar eller nya initiativ. Parallellt kommer tematiska grupper och andra grupper att diskutera olika strategier för att genomföra särskilda initiativ, bedöma de sannolika effekterna av befintliga åtgärder på nationell nivå och på sektorsnivå och hitta möjligheter till synergier.

  Byggsektorn är en viktig del av EU:s ekonomi. Den genererar nästan 10 % av BNP och skapar 20 miljoner arbetstillfällen, huvudsakligen inom mikroföretag och små företag. Konkurrenskraften inom byggsektorn kan i stor utsträckning påverka ekonomin i allmänhet. Byggnaders energiprestanda och resurseffektiviteten inom produktion och transport samt användning av produkter vid bygg- och anläggningsarbeten och infrastrukturarbeten har stor inverkan på européernas livskvalitet. Byggföretagens konkurrenskraft är därför en viktig fråga, inte bara för tillväxt och sysselsättning i allmänhet, utan också för hållbarheten inom sektorn.

  För mer information, se MEMO/12/610

  Mer information

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 31/07/2012  |Till början