Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Rakennusala jälleen kasvuun matalaenergiatalojen avulla
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

31/07/2012

Matalaenergiataloilla voidaan päästä merkittäviin hiilidioksidipäästövähennyksiin ja energiasäästöihin, mutta niitä on markkinoilla edelleen varsin vähän. Rakennusalan osuus EU:n kokonaistyöllisyydestä on yli 10 prosenttia. Siksi Euroopan komissio esitteli tänään rakennusalaa vauhdittavan strategian, jolla edistetään sitä työpaikkoja ja koko talouden kestävää kasvua luovana voimana.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 31. heinäkuuta 2012 - IP/12/869

  Strategian päälinjauksiin kuuluu suotuisten investointiedellytysten luominen etenkin rakennusten kunnostamisen ja kunnossapidon aloilla. Niinpä esimerkiksi kannustetaan hyödyntämään Euroopan investointipankista tarjolla olevaa 120 miljardin euron lainapakettia, joka on osa kesäkuista kasvu- ja työllisyyssopimusta. Toiseksi pyritään lisäämään innovointia ja parantamaan työntekijöiden ammattipätevyyttä edistämällä heidän liikkuvuuttaan. Kolmanneksi parannetaan resurssitehokkuutta edistämällä kestävien rakentamisjärjestelmien vastavuoroista tunnustamista EU:ssa. Neljänneksi vahvistetaan suunnittelustandardeja ja käytännesääntöjä, joiden avulla rakennusyritysten on helpompi toimia muissa jäsenvaltioissa. Lisäksi edistetään eurooppalaisten rakennusyritysten maailmanlaajuista asemaa ja sitä kautta hyviä suorituksia ja kestävien standardien omaksumista kolmansissa maissa.

  Seuraavaksi jäsenvaltioiden ja toimialan edustajien kanssa järjestetään korkean tason foorumi, joka valvoo strategian täytäntöönpanoa ja antaa suosituksia, jotka koskevat mahdollisia tarvittavia tarkistuksia tai uusia aloitteita. Samaan aikaan teemakohtaiset ja muut ryhmät pohtia erilaisia malleja eri aloitteiden toteuttamiseen, arvioivat meneillään olevien kansallisten ja alakohtaisten toimien todennäköisiä vaikutuksia eri aloitteisiin ja etsivät mahdollisuuksia synergiaetuihin.

  Rakentaminen on Euroopan talouden kannalta keskeinen toimiala. Se tuottaa lähes 10 prosenttia EU:n BKT:stä ja tarjoaa 20 miljoonaa työpaikkaa pääasiassa mikro- ja pienyrityksissä. Rakennusalan kilpailukyky voi vaikuttaa merkittävästi koko talouden kehitykseen. Rakennusten energiatehokkuus samoin kuin resurssitehokkuus rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa käytettävien tuotteiden tuotannossa, kuljettamisessa ja käytössä vaikuttavat merkittävällä tavalla EU:n kansalaisten elämänlaatuun. Rakennusalan yritysten kilpailukyky on näin ollen tärkeä yleisesti kasvua ja työllisyyttä varten – mutta myös alan kestäväpohjaisuuden varmistamiseksi.

  Lisätietoja: MEMO/12/610

  Lisätietoja

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 31/07/2012  |Sivun alkuun