Sökväg


Om oss
Om representationen

Säkerhetsbranschen: kommissionen lägger fram program för tillväxt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

30/07/2012

Säkerhet är viktigt för alla samhällen. Den senaste tidens naturkatastrofer och terroristattentat har visat på behovet av att stå bättre rustad för nödlägen. EU-kommissionen lägger därför fram ett åtgärdsprogram för att främja EU:s säkerhetsbransch. Eftersom den här branschen har hög potential att skapa tillväxt och jobb i EU, är programmet avsett att få branschen att stanna kvar i EU och fortsätta att tillverka säkerhetsprodukter av hög kvalitet.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 30 juli 2012 – IP/12/863

  Kommissionen vill bygga upp en verklig inre marknad för säkerhetsbranschen. För att nå detta mål föreslår kommissionen till exempel att standarder och certifieringsrutiner för säkerhetsteknik borde harmoniseras. Att ta vara på samverkansfördelarna mellan civil säkerhet och försvarsforskning samt utnyttja nyskapande finansieringsformer som förkommersiell upphandling för att testa och kontrollera resultaten från EU:s projekt inom säkerhetsforskning tillhör också de åtgärder som kommissionen föreslagit, liksom att kontrollera den nya säkerhetsteknikens konsekvenser för samhället redan i forskningsskedet.

  Säkerhetsmarknaden i EU omfattar uppskattningsvis 26–36,5 miljarder euro och sysselsätter omkring 180 000 personer. Den kan delas upp i flygsäkerhet, sjöfartssäkerhet, gränssäkerhet, skydd av kritisk infrastruktur, antiterror­underrättelsetjänst (inbegripet datasäkerhet och kommunikation), fysiskt skydd, krishantering och skyddskläder.

  De europeiska företagen finns fortfarande med bland de världsledande på flertalet marknadssegment. Goda villkor på den inre marknaden är en förutsättning för att de ska kunna bevara och utveckla sitt teknikförsprång. Det är också viktigt att stärka den europeiska säkerhetsbranschens position på framväxande utomeuropeiska marknader. Man bör särskilt hjälpa små och medelstora företag att komma ut på de utomeuropeiska marknaderna.

  Mer information finns i MEMO/12/605

  Mer information

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 30/07/2012  |Till början