Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio esittää ohjelman turvallisuusalan kasvun turvaamiseksi
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

30/07/2012

Turvallisuudesta huolehtiminen on yksi yhteiskuntien perushuolenaiheista. Viimeaikaiset luonnonmullistukset ja terroristihyökkäykset ovat korostaneet tarvetta varautua paremmin kriisitilanteisiin. Euroopan komissio on tämän vuoksi esittänyt toimintaohjelman, jolla tehostetaan Euroopan turvallisuusalaa. Turvallisuusala on yksi niistä tuotannonaloista, joilla on parhaat kasvu- ja työllisyysmahdollisuudet EU:ssa. Ohjelman avulla olisi mahdollistettava alan pysyminen Euroopassa ja laadukkaiden turvallisuustuotteiden tarjonnan jatkuminen.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 30. heinäkuuta 2012 - IP/12/863

  Komissio esittää todellisten turvallisuusalan sisämarkkinoiden luomista. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi se esittää esimerkiksi, että turvallisuusteknologian standardeja ja sertifiointimenettelyjä yhdenmukaistetaan ja hyödynnetään paremmin turvallisuus- (eli siviili-) ja puolustusalan välisiä synergioita. Myös uusien rahoitusjärjestelyjen, kuten esikaupalliset hankinnat,  käyttäminen EU:n tutkimushankkeista saatujen tulosten testaamiseksi ja validoimiseksi, kuuluvat komission ehdottamiin toimenpiteisiin, samoin kuin se, että tehdään tutkimusvaiheessa tarkastuksia uusien turvallisuuteen liittyvien teknologioiden yhteiskunnallisista vaikutuksista.

  EU:n turvallisuusalan markkina-arvoksi arvioidaan noin 26–36,5 miljardia euroa, ja sen piirissä työskentelee noin 180 000 työntekijää. Alan markkinat voidaan jakaa karkeasti seuraaviin sektoreihin: ilmailun turvaaminen, merenkulun turvatoimet, rajaturvallisuus, elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen, terrorismin vastainen tiedustelutoiminta (mukaan luettuina tietoverkkoturvallisuus ja viestintä), fyysisen turvallisuuden suojaus, kriisinhallinta ja suojavaatetus.

  Eurooppalaiset yritykset ovat edelleen johtavassa asemassa maailmanlaajuisesti useimmilla turvallisuussektorin osa-alueilla. Suotuisat sisämarkkinaolosuhteet ovat olennaisen tärkeät niiden teknologisen edun säilyttämiseksi ja laajentamiseksi, samoin on EU:n turvallisuusalan aseman vahvistaminen uusilla kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti olisi pyrittävä tukemaan pk-yrityksiä, jotta ne pääsisivät kansainvälisille markkinoille unionin ulkopuolisissa maissa.

  Lisätietoja: MEMO/12/605

  Lisätietoja

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 30/07/2012  |Sivun alkuun