Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s journalistpris för folkhälsa — sista chansen att delta!
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

26/07/2012

Årets tävling om EU:s journalistpris för folkhälsa är på gång. Tävlingsarbeten tas emot ända till den 31 juli 2012.

  Foto: Annele Schram

  Journalister som vill delta kan skicka in artiklar som handlar om något av följande:

  • Ett av de teman som är centrala i kampanjen Europa för patienterna, dvs. läkemedel, vård i andra EU-länder, sällsynta sjukdomar, vårdpersonal, patientsäkerhet, organdonation och organtransplantation, cancer, vaccinering, återhållsam användning av antibiotika, psykisk hälsa samt Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
  • Aktivt och hälsosamt åldrande, eftersom 2012 är Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.
  • Specialpris för insatser mot rökning.

  Tävlingsreglerna för EU:s journalistpris för folkhälsa är följande:

  Varje deltagare får lämna in högst två artiklar. Gruppbidrag kan också lämnas in av grupper som består av högst fem personer.

  Artikeln måste vara skriven på något av EU:s officiella språk och ska ursprungligen ha publicerats i tryckta medier eller på nätet.

  Artikeln får inte vara längre än 20 000 tecken (inklusive mellanslag).

  Ett förstapris på 6 000 euro, ett andrapris på 2 500 euro och ett tredjepris på1 500 euro delas ut. Dessutom delas ett specialpris på 3 000 euro ut.

  Tävlingsdeltagarna måste ha fyllt 18 år och vara medborgare eller bosatta i något av de 27 EU-länderna.

  Närmare uppgifter om regler och villkor samt om hur vinnarna väljs ut finns på webbplatsen för journalistpriset för folkhälsa.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 01/08/2012  |Till början