Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio hyväksyy Pirkkalan lentoaseman ja Ryanairin väliset rahoitusjärjestelyt
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

25/07/2012

Euroopan komissio on tullut siihen tulokseen, että Tampere-Pirkkalan lentoaseman ja Ryanairin väliset rahoitusjärjestelyt ovat markkinaehtojen ja siten EU:n valtiontukisääntöjen mukaiset eikä niitä ole syytä pitää valtiontukena.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 25. heinäkuuta 2012 — IP/12/833

  Komissio totesi, että Tampere-Pirkkalan lentoaseman halpalentostrategiaan liittyvät rahoitusjärjestelyt ja etenkin sen sopimus Ryanairin kanssa perustuvat sellaisiin ehtoihin, että markkinaehdoin toimiva yksityinen sijoittaja olisi voinut ne hyväksyä. Sopimuksiin sisältyy etukäteen laadittu liiketoimintasuunnitelma kannattavuusennusteineen eikä Ryanairille koidu taloudellista etua. Lentoaseman tulokset ovatkin olleet ennusteiden mukaisia (ks. myös MEMO/12/597).

  Komissio teki tänään päätökset myös Hanian lentoasemasta Kreikassa ja Irlannin lentoliikenneverosta.

  Ilmailualan valtiontukien valvonnalla pyritään sopivaan tasapainoon alan kilpailuedellytysten ja asiakkaiden kuljetustarpeiden välillä.

  Ilmailuala on ollut perinteisesti voimakkaasti säänneltyä, ja alaa ovat hallinneet kansalliset lentoyhtiöt ja valtioiden omistamat lentoasemat. Lentoliikenteen vapauttaminen on poistanut EU:ssa toimivilta lentoyhtiöiltä rajoituksia, joita on ollut esimerkiksi tiettyjen reittien, lentomäärien tai hintojen suhteen. Tämä on johtanut alan ennennäkemättömään kasvuun edistäen talouskasvua ja luoden työpaikkoja. Samalla se on johtanut lentoyhtiöiden ja lentoasemien liiketoimintamallien erilaistumiseen.

  Euroopassa on tällä hetkellä 130 reittilentoyhtiötä, 450 lentoaseman verkosto ja 60 lennonvarmistuspalvelujen tarjoajaa, joten lentoliikenteellä on merkittävä vaikutus Euroopan talouteen. Ala työllistää EU:ssa yli 3 miljoonaa ihmistä. Pelkästään lentoyhtiöiden ja lentoasemien osuus EU:n BKT:stä on yli 120 miljardia euroa. Ihmisiä ja alueita yhdistävällä lentoliikenteellä on tärkeä rooli Euroopan yhdentymisessä ja kilpailukyvyssä sekä Euroopan yhteyksissä muuhun maailmaan.

  Komissio käynnisti vuonna 2011 ilmailualan valtiontukisuuntaviivojensa tarkastelun julkisella kuulemisella (ks. IP/11/445). Se pyrkii mukauttamaan suuntaviivoja markkinoiden kehitykseen ja kaikkiin alan vapauttamisen jälkeen käyttöön tulleisiin liiketoimintamalleihin (kansalliset lentoyhtiöt, halpalentoyhtiöt). Uusissa suuntaviivoissa on otettava paremmin huomioon alueellisten lentoasemien merkitys talouskasvulle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle. Päällekkäisiä infrastruktuureja sekä vähälle käytölle jäävien lentokenttien perustamista tulee välttää. Komissio pyrkii saamaan sekä lentoyhtiöitä että lentoasemainfrastruktuureja koskevat uudet suuntaviivat valmiiksi vuoden 2013 aikana. Syksyn aikana käynnistetään uusi kuulemiskierros.

  Tämänpäiväiset päätökset ovat osa käsiteltävänä olevaa ilmailualan pakettia, johon kuuluu 60 tapausta. Niistä 34 edellyttää perusteellista tutkimusta.

  Päätösten julkiset versiot julkaistaan numeroilla SA.23324, SA.29064 ja SA.34586valtiontukirekisterissäkilpailun pääosaston internetsivulla, kunhan niistä on karsittu luottamukselliset tiedot. Sivulla State Aid Weekly e-News julkaistaan luettelo uusista internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavista valtiontukipäätöksistä.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 25/07/2012  |Sivun alkuun