Sökväg


Om oss
Om representationen

Ungdomarnas engagemang i trafiksäkerheten måste ökas
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/07/2012

Trafikolyckor är den största döds- och invaliditetsorsaken för unga människor i världen. 19 % av dödsolyckorna på vägarna i EU 2010 drabbade ungdomar mellan 18 och 25 år, trots att denna åldersgrupp bara utgör 10 % av den totala befolkningen. Ungdomar mellan 18 och 25 år löper nästan dubbelt så hög risk att dö i trafikolyckor som befolkningen i stort. Temat för EU-kommissionens fjärde europeiska trafiksäkerhetsdag är därför ungdomar. Trafiksäkerhetsdagen äger rum den 25 juli i Nicosia och består av en konferens som är gemensamt organiserad tillsammans med Cyperns ordförandeskap. Konferensen sammanför ungdomsgrupper, trafiksäkerhetsorganisationer och trafiksäkerhetsansvariga från alla EU:s medlemsstater och grannländer.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 25 juli 2012 – IP/12/837

  Ungdomar mellan 18 och 25 är överrepresenterade i dödsolyckor i trafiken. År 2010 hamnade 31 000 ungdomar mellan 18 och 25 år i dödsolyckor på vägarna. Av dessa ungdomar var 80 % män och 20 % kvinnor. I 40 % av dödsolyckorna var en ung förare inblandad. Av bilförare omkomna i trafiken år 2010 var 25 % ungdomar – 81 % unga män och 19 % unga kvinnor. Av dödsolyckorna med ungdomar inblandade handlade 66 % om personbilar, 20 % tvåhjuliga motorfordon, 2 % fotgängare, 8 % trampfordon och 4 % övriga fordon (tunga lastbilar, bussar osv.).

  I värdlandet för den fjärde europeiska trafiksäkerhetsdagen är siffrorna än mer oroande. Denna åldersgrupp står för 23 % av alla dödsolyckor på vägarna på Cypern. Fler uppgifter om vägolyckor per åldersgrupp och land finns i Europeiska kommissionens CARE-databas. År 2010 omkom 51 personer per miljon invånare på Finlands vägar. År 2011 var antalet 54 personer.

  Dödsolyckor bland ungdomar på vägarna är inte oundvikliga. För åldersgruppen 18–25 år minskade dessa olyckor med 49 % mellan 2001 och 2010. EU:s ambitiösa mål är att minska dödsolyckorna på vägarna i Europa med hälften till 2020.

  Bland frågor på dagordningen av den fjärde europeiska trafiksäkerhetsdagen kan nämnas skapandet av en trafiksäkerhetskultur hos ungdomar, seminarier om utbildning, efterlevnad och riskbeteende. För det fullständiga programmet hänvisas till evenemangets webbplats.

  Den europeiska trafiksäkerhetsdagen syftar till att öka medvetandet om trafiksäkerhet bland beslutsfattare och allmänheten samt att ändra väganvändarnas beteende så att trafiken blir säker och tillgänglig för alla.

  Europeiska kommissionens väggplats för trafiksäkerhet

  Webbplatsen för EU-kommissionens generaldirektorat för rörlighet och transport  

  Webbplatsen för Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transporter Siim Kallas

  Webbplatsen för europeiska ungdomsforumet för trafiksäkerhet

  Om trafiksäkerhetspolitiken:

  MEMO/10/343

  IP/10/970

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 25/07/2012  |Till början