Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Nuorilta peräänkuulutetaan sitoutumista tieliikenneturvallisuuteen
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

25/07/2012

Tieliikenneonnettomuudet ovat nuorten yleisin kuolinsyy ja pysyvien vammojen aiheuttaja koko maailmassa. Kaikista EU:n alueella vuonna 2010 tapahtuneista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista 19 prosentissa oli osallisena 18–25-vuotiaita nuoria, vaikka ikäryhmän osuus on vain 10 prosenttia koko väestöstä. Tämä tarkoittaa, että 18–25-vuotiaiden riski kuolla liikenneonnettomuuksissa on lähes kaksinkertainen muihin ikäryhmiin verrattuna. Euroopan komissio omistaakin neljännen eurooppalaisen tieturvallisuuspäivänsä nuorille ja järjestää yhdessä puheenjohtajamaa Kyproksen kanssa konferenssin Nikosiassa 25. heinäkuuta. Konferenssiin osallistuu nuorisoryhmiä, tieliikenneturvallisuusjärjestöjä ja tieliikenneturvallisuudesta vastaavia viranomaisia kaikista EU:n jäsenvaltioista ja naapurimaista.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 25. heinäkuuta 2012 – IP/12/837

  Tieliikenneonnettomuuksissa kuolee suhteellisesti eniten 18–25-vuotiaita nuoria. Vuonna 2010 tapahtui 31 000 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa oli osallisena 18–25-vuotiaita nuoria. Heistä 80 prosenttia oli poikia ja 20 prosenttia tyttöjä. Kaikista samana vuonna kuolemaan johtaneista onnettomuuksista oli osallisena nuori kuljettaja 40 prosentissa. Neljäsosa liikenneonnettomuuksissa kuolleista kuskeista oli nuoria; heistä 81 prosenttia oli poikia ja 19 prosenttia tyttöjä. Kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 66 prosenttia tapahtui henkilöautolla, 20 prosenttia kaksipyöräisellä moottoriajoneuvolla, kaksi prosenttia jalan, kahdeksan prosenttia polkupyörällä ja loput neljä prosenttia muulla ajoneuvolla (raskaat tavarankuljetusajoneuvot, linja-autot jne.) liikkuneille.

  Teemapäivän isäntämaassa Kyproksessa nämä luvut ovat vieläkin hälyttävämpiä, sillä tämän ikäryhmän osuus kaikista tieliikennekuolemista oli siellä 23 prosenttia. Ikäryhmittäin ja maittain jaoteltuja lisätietoja on saatavilla Euroopan komission CARE-tietokannasta. Vuonna 2010 Suomessa kuoli tieliikenneonnettomuuksissa 51 henkilöä miljoonaa asukasta kohden. Vuonna 2011 luku oli 54.

  Nuorten tieliikennekuolemia on mahdollista välttää. Niiden määrä 18-25-vuotiaiden keskuudessa pieneni 49 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2010. EU:n kunnianhimoisena tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

  Tieturvallisuuspäivän asialistalla on mm. tieliikenneturvallisuuskulttuurin kehittäminen nuorten keskuudessa sekä koulutusta, valvontaa ja riskialtista käyttäytymistä koskevia työpajoja. Ohjelma on nähtävissä kokonaisuudessaan konferenssin omalla verkkosivustolla.

  Eurooppalaisen tieturvallisuuspäivän tavoitteena on lisätä päättäjien ja suuren yleisön tietoisuutta tieliikenneturvallisuuteen liittyvistä haasteista ja muuttaa tienkäyttäjien käyttäytymistä niin, että liikennemuodot ovat turvallisia ja kaikkien käytettävissä.

  Euroopan komission liikenneturvallisuuspolitiikan verkkosivusto

  Liikenteen ja liikkumisen pääosaston verkkosivu

  Liikenteestä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin verkkosivu

  Tieliikenneturvallisuutta koskevan Euroopan nuorisofoorumin verkkosivusto

  Tieliikenneturvallisuuspolitiikka:

  MEMO/10/343

  IP/10/970

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 25/07/2012  |Sivun alkuun