Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen samråder om hur man ska hjälpa offer för trafikolyckor utomlands
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/07/2012

Omkring 130 miljoner européer har planerat en semesterresa till något annat EU-land i år. Ungefär tre fjärdedelar av dem kommer att använda bil eller motorcykel vid minst ett tillfälle för att nå sin destination. Hur kan de kräva ersättning om de drabbas av en olycka i något annat land än sitt eget? Var lämnar de in sin ansökan och vilka tidsfrister är det som gäller?

  Europeiska kommissionen har idag inlett ett offentligt samråd för att hjälpa offer för trafikolyckor utomlands, som kan stöta på svårigheter på grund av olika tidsfrister när det gäller begäran om ersättning för skador som har uppstått vid en olycka i ett annat EU-land. Samrådet kommer att pågå till den 19 november.

  Möjliga lösningar som behandlas i det offentliga samrådet rör sig om allt från att förbättra informationen till offer för trafikolyckor utomlands, till att harmonisera tidsfrister och preskriptionstider (tidsfrister för att vidta rättsliga åtgärder gällande skador till följd av en olycka). Samrådet riktar sig till offer för trafikolyckor, alla de som reser utomlands med sin bil, verksamma jurister, försäkringsgivare och alla andra intresserade individer eller organisationer.

  Bakgrund

  Det är troligt att utländska besökare från ett annat EU-land är inblandade i åtminstone 2 % av trafikolyckorna inom EU. Det kan vara semesterfirare, gränsarbetare (t.ex. lastbilschaufförer) eller människor som pendlar över gränser till sin arbetsplats.

  Europeiska resenärer som drabbas av en bilolycka i ett annat EU-land kräver sannolikt ersättning för de skador som olyckan orsakar. I varje EU-land gäller olika procedurregler för att kräva ersättning, med vitt skilda nationella regler vad gäller tidsfrister för att lämna in en ansökan, vilka kan variera mellan ett till tio år. Det är mindre sannolikt att besökare från andra medlemsländer känner till dessa regler, vilket leder till svårigheter att få en rättvis behandling för dem som drabbas av olyckor. Det kan också vara så att resenärer saknar kunskap om när sådana tidsfrister och preskriptionstider börjar löpa, eller om möjligheterna att skjuta upp dem.

  Dagens samråd är en del av Europeiska kommissionens kontinuerliga arbete för att stärka EU-medborgarnas rättigheter. Den 9 maj inledde Europeiska kommissionen det största offentliga samrådet någonsin om medborgerliga rättigheter, för att identifiera möjliga hinder som medborgare fortfarande ställs inför vid till exempel resor i Europa eller vid näthandel (IP/12/461). Samrådet kommer att pågå till den 9 september och de uppgifter man får in kommer att användas i rapporten om EU-medborgarskap 2013 som ska presenteras i maj nästa år.

  Mer information

  Offentligt samråd: Tidsfrister för ersättningskrav från offer för trafikolyckor i ett annat EU-land

  Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor

  Europeiska kommissionen – civilrättsliga frågor: tidsfrister för trafikolyckor

  Kontaktpersoner:

  Mina Andreeva           +32 22991382

  Natasha Bertaud        +32 22967456

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 20/07/2012  |Till början