Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio selvittää mahdollisuutta auttaa toisesta EU-maasta tulevia tieliikenteen uhreja
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

20/07/2012

Noin 130 miljoonaa eurooppalaista aikoo tänä vuonna lomailla toisessa EU-maassa. Päästäkseen määränpäähänsä noin kolme neljäsosaa heistä käyttää autoa tai moottoripyörää ainakin jollakin osuudella. Miten liikenneonnettomuuden uhrit voivat hakea korvausta vieraassa maassa? Minne he voivat jättää korvaushakemuksen ja millaisella määräajalla?

  Bryssel 19. heinäkuuta 2012 – IP/12/807

  Euroopan komissio käynnisti tänään julkisen kuulemisen, jolla kerätään tietoja toisessa EU-maassa liikenneonnettomuuteen joutuneiden auttamiseksi. Heidän tilannettaan hankaloittavat vaihtelevat määräajat vahingonkorvaushakemuksen jättämiselle. Kuulemisen avulla pyritään saamaan parempi käsitys ongelman mittakaavasta ja arvioimaan mahdollisia ratkaisuja. Kuuleminen jatkuu 19. marraskuuta saakka.

  Julkisessa kuulemisessa käsiteltäviä ratkaisuehdotuksia ovat esimerkiksi, että toisesta EU-maasta tuleville onnettomuuksien uhreille tiedotetaan paremmin heidän mahdollisuuksistaan ja että määrä- ja vanhentumisaikoja (aikarajoja onnettomuudesta seuraavien vahingonkorvauskanteiden jättämiselle) yhdenmukaistetaan. Kuulemisen kohderyhmiä ovat liikenneonnettomuuksien uhrit, kaikki ulkomailla autoilevat, oikeusalan toimijat, vakuuttajat sekä kaikki muut yksittäiset ihmiset tai organisaatiot, joita asia koskettaa.

  Todennäköisesti ainakin kahdessa prosentissa EU:n tieliikenneonnettomuuksista on osallisena vierailijoita toisesta EU-maasta. Kyse voi olla lomailijoista, kuorma-auton kuljettajista tai rajatyöntekijöistä.

  On todennäköistä, että toisessa EU-maassa auto-onnettomuuteen joutuneet eurooppalaiset matkailijat hakevat korvauksia onnettomuudessa kärsimistään vahingoista. Kussakin EU-maassa on omat menettelysääntönsä korvausten hakemiseksi, ja aikarajat hakemuksen jättämiselle vaihtelevat yhdestä kymmeneen vuoteen. Oikeussuojan saatavuutta hankaloittaa se, että matkailijat muista jäsenvaltioista eivät välttämättä tunne paikallisia sääntöjä. Matkailijoille voi myös olla epäselvää, koska kyseiset ajat alkavat, eivätkä he ole tietoisia mahdollisuudesta niiden keskeyttämiseen.

  Tänään käynnistetty kuuleminen liittyy Euroopan komission pyrkimykseen parantaa jatkuvasti kansalaisten oikeuksia. Komissio käynnisti 9. toukokuuta EU:n tähän asti laajimman kansalaisten oikeuksia koskevan julkisen kuulemisen, jolla selvitetään, millaisia vaikeuksia kansalaiset mahdollisesti vieläkin kohtaavat esimerkiksi matkustaessaan toisissa jäsenvaltioissa tai tehdessään ostoksia verkossa (IP/12/461). Kuuleminen jatkuu 9. syyskuuta saakka, ja sen avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään ensi toukokuussa esitettävässä Euroopan unionin kansalaisuutta koskevassa katsauksessa.

  Lisätietoja:

  Julkinen kuuleminen: Euroopan unionissa tapahtuneiden useampaa kuin yhtä maata koskevien tieliikenneonnettomuuksien uhrien korvausvaatimusten vanhentumisajat  

  Komission varapuheenjohtajan ja oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu

  Euroopan komissio – yksityisoikeus: Liikenneonnettomuuksien korvausvaatimusten vanhentumisajat

   

  Yhteyshenkilöt:

  Mina Andreeva           +32 2 299 13 82

  Natasha Bertaud        +32 2 296 74 56

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 20/07/2012  |Sivun alkuun