Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Biosidituotteiden turvallisuutta parannetaan uusilla säännöksillä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

17/07/2012

Biosidituotteita koskevat uudet säännöt tulevat voimaan, joilla ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua parannetaan huomattavasti. Biosidituotteita tarvitaan ihmisten tai eläinten terveydelle haitallisten tai materiaaleja vahingoittavien eliöiden torjunnassa.  Biosideilla on kuitenkin ominaisuuksia, jotka saattavat olla haitallisia ihmisille, eläimille tai ympäristölle, ja siksi niitä on tarpeen säännellä tarkasti. Uudella biosidituotteita koskevalla asetuksella parannetaan näiden kemikaalien turvallisuutta ja yksinkertaistetaan niiden lupamenettelyjä, mikä parantaa näiden tuotteiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Suomessa sijaitsevalla Euroopan kemikaalivirastolla on keskeinen asema tämän asetuksen hallinnoinnissa.

  Bryssel 17. heinäkuuta 2012 - IP/12/794

  Biosidituotteita käytetään kaikkialla. Biosideja ovat esimerkiksi kotona ja sairaaloissa käytettävät desinfiointiaineet, rotanmyrkky, hyönteiskarkotteet, homeenestosuihkeet ja ‑maalit ja vedenpuhdistustabletit. Biosidituotteita on säännelty EU:ssa vuodesta 1998, ja tänä aikana melkein tuhannelle tuotteelle on myönnetty biosididirektiiviin perustuva lupa.  

  Tarkasteltuaan uudelleen biosididirektiiviä Euroopan komissio päätyi siihen, että vaikuttavia aineita ja tuotteita koskevaa lupamenettelyä olisi syytä yksinkertaistaa ja keventää. Uuden asetuksen ansiosta on helpompi hoitaa lupamenettelyjä sekä hallinnoida tuotteita koskevia tietoja ja tiedottaa niistä edelleen. Tämä tuottaa teollisuudelle kymmenessä vuodessa arviolta 2,7 miljardin euron säästöt.

  Uusilla säännöksillä myös vähennetään eläinkokeita, kun tietojen jakaminen tehdään pakolliseksi ja joustavampaan ja kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan testauksessa kannustetaan. Hakemukset jätetään erityisellä verkkosovelluksella (biosidivalmisterekisteri), jota käytetään myös tuotteita koskevien päätösten tallettamiseen ja yleisölle tiedottamiseen.

  Lainsäädännön tarjoama suoja ulottuu nyt entistä laajemmalle, koska säännöksiä on nyt annettu myös biosidituotteilla käsitellyistä tavaroista ja materiaaleista, kuten huonekaluista ja elintarvikepakkauksista.

  Euroopan kemikaaliviraston suuri etu on, että se saa käyttöönsä mittavat resurssit. Nykytilanteessa sekä jäsenvaltioiden että EU:n resurssit ovat äärimmäisen niukat, mikä johtaa lupien viivästymiseen ja teollisuuden kustannusten lisääntymiseen. Helsingissä sijaitseva kemikaalivirasto ottaa palvelukseensa 100 uutta työntekijää, joiden tehtävänä on työskennellä biosidikysymysten parissa. Kemikaaliviraston antamien lausuntojen määrän odotetaan kasvavan 80 lausunnosta vuonna 2014 aina 300 lausuntoon vuonna 2020.

  Asetusta sovelletaan 1. syyskuuta 2013 alkaen. Siitä lähtien yrityksillä on kaksi vaihtoehtoa hakea lupaa tuotteidensa saattamiselle markkinoille.  Ensimmäinen vaihtoehto, jota suuret yritykset todennäköisesti käyttävät, on hakemuksen toimittaminen kemikaalivirastolle. Jos tuote todetaan turvalliseksi, sitä voidaan myydä koko EU:ssa. Toinen vaihtoehto, johon monet alan pk-yritykset ehkä mieluummin turvautuvat, on hakemuksen toimittaminen kansallisille viranomaisille. Siinä tapauksessa lupa koskee vain tuotteen myymistä oman maan markkinoilla. Jos lupa myönnetään, yritykset voivat kuitenkin tämän jälkeen saattaa tuotteen muiden EU-maiden markkinoille vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti.

  Lisätietoja:

  MEMO/12/571

  http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

  http://echa.europa.eu/fi/regulations/biocidal-products-regulation

  Yhteyshenkilöt:

  Joe Hennon  +32 2 295 35 93

  Monica Westeren  +32 2 299 18 30

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 18/07/2012  |Sivun alkuun