Sökväg


Om oss
Om representationen

Öppen tillgång till forskningsresultat ger innovationsuppsving
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

17/07/2012

EU-kommissionen presenterar åtgärder för att förbättra tillgången till vetenskaplig information som producerats i Europa. Bredare och snabbare tillgång till vetenskapliga rapporter och data kommer att göra det enklare för forskare och företag att bygga på resultaten av offentligt finansierad forskning. Detta kommer att ge Europas innovationskapacitet ett uppsving och ge allmänheten snabbare tillgång till fördelarna med vetenskapliga upptäckter. Det kommer på så sätt att ge Europa bättre avkastning på de 87 miljarder euro som årligen investeras i forskning och utveckling. Åtgärderna kompletterar EU-kommissionens meddelande för att uppnå ett europeiskt forskningsområde.

  Bryssel den 17 juli 2012. IP/12/790

  Som ett första steg kommer EU-kommissionen att göra fri tillgång till vetenskapliga rapporter till en allmän princip i Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation för 2014–2020. Från och med 2014 måste alla artiklar som publiceras med finansiering från Horisont 2020 vara tillgängliga.

  Artiklar kommer antingen omedelbart att göras tillgängliga online av utgivaren (”Gold open access”). Eller också kommer forskare att göra sina artiklar tillgängliga via ett öppet arkiv senast sex månader efter publicering (”Green open access”).

  EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsländerna att anta liknande regler vad gäller resultat från forskning som har finansierats av deras egna nationella program. Målet är att 60 % av de offentligt finansierade vetenskapliga artiklarna i Europa ska göras öppet tillgängliga innan 2016.

  84 % av dem som svarade på ett offentligt samråd 2011 uppgav att tillgången till vetenskaplig litteratur inte är optimal. En EU-finansierad undersökning visar att det utan snabb tillgång till aktuell vetenskaplig litteratur tar upp till två år längre för små och medelstora företag att få fram innovativa produkter till marknaden. En EU-finansierad studie visar att det för närvarande endast är 25 % av forskarna som delar sin information öppet.

  Öppen tillgång ger läsarna fri tillgång till forskningsresultat via internet. I dag antog EU-kommissionen ett meddelande som anger politiska mål för öppen tillgång till forskning som finansierats av EU-kommissionen genom Horisont 2020. En medföljande rekommendation från EU-kommissionen innehåller ett fullständigt politiskt ramverk för att förbättra tillgången till, och skyddande av, vetenskaplig information.

  Den digitala agendan för Europa innehåller en ambitiös öppen data-politik som omfattar hela skalan information som officiella organ runt om i EU producerar, samlar in eller betalar för. Flaggskeppet för EU:s innovationsunion backar även tydligt upp öppen tillgång som en väsentlig del i förverkligandet av det europeiska forskningsområdet.

  EU-kommissionen kommer fortsättningsvis att stödja projekt som rör öppen tillgång. Under 2012–2013 kommer EU-kommissionen att spendera 45 miljoner euro på datainfrastruktur och forskning om digitalt bevarande. Finansieringen fortsätter under programmet Horisont 2020.

  Frågor och svar om Europeiska forskningsområdet

  Politisk bakgrund

  Strategi för öppen tillgång till data

  Tyck till: Hashtag #da12data

  Följ Neelie Kroes på Twitter

  Kontaktpersoner:

  Ryan Heath  +32 2 296 17 16, Twitter: @ECspokesRyan

  Linda Cain  +32 2 299 90 19

  Michael Jennings  +32 2 296 33 88

  Monika Wcislo  +32 2 298 65 95

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 18/07/2012  |Till början