Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Avoimesti julkaistavat tieteelliset tutkimustulokset lisäävät innovointivalmiuksia
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

17/07/2012

Euroopan komissio esitti toimenpiteitä, joilla parannetaan Euroopassa tuotetun tieteellisen tiedon saatavuutta. Kun tutkimustulokset ja artikkelit tuodaan avoimesti saataville entistä nopeammin ja suuremmassa mittakaavassa, tutkijat ja yritykset pystyvät helpommin hyödyntämään julkisrahoitteisessa tutkimuksessa saatuja tuloksia. Tämä kohentaa Euroopan innovointivalmiuksia, ja näin kansalaiset pääsevät nopeammin hyötymään tutkimustuloksista. Tällä tavoin Eurooppa saa paremman tuoton tutkimukseen ja kehittämiseen vuosittain suunnatuista 87 miljardin investoinneista. Nämä toimenpiteet täydentävät tänään hyväksyttyä komission tiedonantoa, joka koskee eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteuttamista.

  Bryssel 17. heinäkuuta 2012 – IP/12/790

  Ensimmäisessä vaiheessa komissio tekee tieteellisten julkaisujen avoimesta julkaisemisesta yleisperiaatteen Horisontti 2020 -ohjelmassa, joka koskee unionin tutkimus- ja innovaatiorahoitusta vuosina 2014–2020.  Vuodesta 2014 lähtien kaikkien Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoituksella tuotettujen artikkeleiden on oltava avoimesti saatavilla.

  Julkaisija voi julkaista artikkelin niin, että se on heti kaikkien vapaasti käytettävissä (Gold open access). Tutkijat voivat myös siirtää artikkelinsa tietovarastoon, jossa se on avoimesti saatavilla kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta (Green open access).

  Komissio on myös suositellut jäsenmaille, että nämä soveltaisivat samanlaista lähestymistapaa kansallisissa ohjelmissa rahoitettujen tutkimusten tuloksiin. Tavoitteena on saada vuoteen 2016 mennessä 60 % Euroopassa julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvistä tutkimusartikkeleista avoimen julkaisun piiriin.

  Vuonna 2011 järjestettyyn julkiseen kuulemiseen vastanneista 84 % oli sitä mieltä, että tieteelliset julkaisut eivät ole saatavilla parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimukset osoittavat, että jos ajantasaiset tieteelliset julkaisut eivät ole nopeasti saatavilla, pk-yrityksillä kestää jopa kaksi vuotta pidempään tuoda markkinoille innovatiivisia tuotteita. Eräässä EU:n rahoittamassa tutkimuksessa havaittiin, että nykyisellään vain 25 % tutkijoista jakaa tutkimuksensa avoimesti.

  Avoin julkaiseminen (Open access) tarkoittaa tutkimustulosten saattamista lukijoiden käyttöön ilmaiseksi internetissä. Komissio antoi tänään tiedonannon, jossa määritellään avoimeen julkaisemiseen liittyvät tavoitteet komission Horisontti 2020 -ohjelman kautta rahoittamalle tutkimukselle. Tiedonantoon liittyvässä komission suosituksessa esitetään toimintakehys tieteellisen tiedon saatavuuden ja säilyttämisen parantamiseksi..

  Euroopan digitaalistrategiassa esitetään kunnianhimoista avoimen datan politiikkaa kaikelle sille tiedolle, jonka julkinen sektori Euroopan unionissa on tuottanut, kerännyt tai ostanut. Myös EU:n lippulaivahankkeessa Innovaatiounioni avoin julkaiseminen nähdään olennaisen tärkeänä kehitettäessä eurooppalaista tutkimusaluetta.

  Euroopan komissio jatkaa avoimeen julkaisemiseen liittyvien hankkeiden rahoitusta. Komissio aikoo käyttää vuosina 2012–2013 tiedon infrastruktuureihin ja digitaalista säilyttämistä koskevaan tutkimukseen 45 miljoonaa euroa. Rahoitusta jatketaan Horisontti 2020 -ohjelmassa.

  Kysymyksiä ja vastauksia eurooppalaisesta tutkimusalueesta

  Poliittista taustaa

  Avoimen datan strategia

  Kerro mielipiteesi: hashtag #da12data

  Neelie Kroes Twitterissä

   

  Yhteyshenkilöt:

  Ryan Heath  (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

  Linda Cain  (+32 2 299 90 19)

  Michael Jennings  (+32 2 296 33 88)

  Monika Wcislo  (+32 2 298 65 95)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 18/07/2012  |Sivun alkuun