Sökväg


Om oss
Om representationen

EU för samman religiösa ledare för att diskutera demografiska utmaningar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/07/2012

Över tjugo högt uppsatta företrädare från kristna, muslimska och judiska religiösa grupper samt från hindu- och baha'í-samfunden i Europa sammanträdde idag i Bryssel under temat ”Solidaritet mellan generationerna: fastställande av ramen för morgondagens samhälle i Europa”. Detta högnivåmöte sammankallades av José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, som delade ordförandeskapet med Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, och László Surján, vice ordförande för Europaparlamentet och företrädare för ordförande Martin Schulz. I en öppen och rättfram anda diskuterade ledarna solidaritet mellan generationerna och andra viktiga demografiska utmaningar som Europa står inför, som hantering av arbetslöshet, främjande av aktivt åldrande och balans mellan arbete och privatliv. José Manuel Barroso uppmanade de religiösa ledarna att föra en offentlig dialog och visa hur kyrkor och religiösa samfund kan bidra till att förklara behovet av solidaritet.

  Bryssel den 12 juli 2012. IP/12/773

  Under mötet kom deltagarna överens om behovet av att öka medvetenheten om de stora förändringarna i samhället, att ta ansvar för att förstärka solidariteten mellan unga och gamla, bekämpa diskriminering och effektivt bidra till kommissionens övergripande tillväxtstrategi för Europa genom att sträva efter bättre utbildning, mindre fattigdom och ett rättvisare samhälle.

  Mötets tema ”Solidaritet mellan generationerna: fastställande av ramen för morgondagens samhälle i Europa” införlivar i praktiken några av EU-kommissionens mål för Europa 2020-strategin, dvs. smart och hållbar tillväxt för alla, genom att fokusera på långtgående mål inom områdena arbete, innovation, utbildning, fattigdomsminskning samt klimat och energi. Vidare har EU utsett år 2012 till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.

  S:t Michels stifts biskop Seppo Häkkinen representerade den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

  För en lista över deltagare, se: MEMO/12/546

  Europa 2020-strategin – smart och hållbar tillväxt för alla

  2012 – Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

  Mer information om EU-kommissionens dialog med kyrkor och religiösa, filosofiska och konfessionslösa organisationer

  Webbplatsen för EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso

  Kontaktpersoner:

  Pia Ahrenkilde Hansen  +32 2 295 30 70

  Jens Mester  +32 2 296 39 73

  Dirk Volckaerts  +32 2 299 39 44

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/07/2012  |Till början