Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU kutsui uskonnolliset johtajat keskustelemaan väestökehityksen haasteista
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

12/07/2012

Yli 20 korkeassa asemassa olevaa kristinuskon, islamilaisuuden, juutalaisuuden, hindulaisuuden ja Bahá'í-uskonnon edustajaa eri puolilta Eurooppaa kokoontui tänään Brysselissä. Kokouksen teemana oli ”Sukupolvien välinen solidaarisuus: yhteiskunnallisten tavoitteiden määrittäminen huomisen Euroopalle”. Kokouksen kutsui koolle Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, ja sen puheenjohtajina toimivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Euroopan parlamentin varapuhemies László Surján, joka edusti puhemies Martin Schulzia. Johtajat keskustelivat rehellisessä ja avoimessa hengessä sukupolvien välisestä solidaarisuudesta ja muista Euroopan väestökehityksen suurista haasteista, kuten työttömyysongelman ratkaisemisesta, aktiivisen ikääntymisen tukemisesta sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta. Puheenjohtaja Barroso kannusti uskonnollisia johtajia osallistumaan julkiseen keskusteluun ja tarttumaan konkreettisesti siihen tehtävään, joka kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä voi olla solidaarisuuden tarpeen perustelemisessa.

  Bryssel 12. heinäkuuta 2012 – IP/12/773

  Kokouksen osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että ihmiset on saatava paremmin tietoisiksi asiaan liittyvistä valtavista yhteiskunnallisista haasteista. Osallistujat katsoivat, että tärkeillä aloilla, kuten sukupolvien välisen solidaarisuuden vahvistamisessa ja syrjinnän torjumisessa, on otettava enemmän vastuuta. Lisäksi on panostettava vahvemmin komission kokonaisstrategiaan kasvun edistämiseksi Euroopassa parantamalla koulutusta, vähentämällä köyhyyttä ja pyrkimällä kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

  Kokouksen teema, ”Sukupolvien välinen solidaarisuus: yhteiskunnallisten tavoitteiden määrittäminen huomisen Euroopalle” ilmentää käytännössä joitakin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomiseen tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian tavoitteista. Niitä ovat kunnianhimoinen keskittyminen työllisyyteen, innovointiin, koulutukseen, köyhyyden vähentämiseen sekä ilmasto- ja energiakysymyksiin. Lisäksi EU on nimennyt vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaiseksi teemavuodeksi.

  Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen edusti Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa.

  Osallistujaluettelo: MEMO/12/546

  Työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva Eurooppa 2020 -strategia

  Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi

  Lisätietoja Euroopan komission vuoropuhelusta kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen sekä elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa

  Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson verkkosivut

  Yhteyshenkilöt:

  Pia Ahrenkilde Hansen  +32 2 295 30 70

  Jens Mester  +32 2 296 39 73

  Dirk Volckaerts  +32 2 299 39 44

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 13/07/2012  |Sivun alkuun