Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Rikosoikeudellisia sääntöjä on tarkoitus tiukentaa veronmaksajien varojen suojaamiseksi petoksilta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

11/07/2012

EU:n varojen väärinkäyttö rikollisiin tarkoituksiin vaarantaa EU:n tavoitteet eli työpaikkojen luomisen, kasvun edistämisen ja elinolosuhteiden parantamisen. Nyt kun julkiseen talouteen kohdistuu paineita kaikkialla EU:ssa, jokaisella eurolla on entistäkin enemmän merkitystä. Jotta veronmaksajilta saatuja varoja voitaisiin suojella paremmin, Euroopan komissio julkaisi tänään uudet säännöt EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin. Tällä direktiiviehdotuksella luodaan yhtenäisemmät puitteet syytteiden nostamiseksi ja rangaistusten määräämiseksi EU:n talousarvioon kohdistuvista rikoksista. Rikolliset eivät voi enää hyödyntää jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien välisiä eroja. Direktiivissä esitetään yhteisesti sovellettavat määritelmät EU:n talousarvioon kohdistuville rikoksille, säädetään vähimmäisseuraamukset, jotka käsittävät myös vankeusrangaistuksia vakavissa rikoksissa, ja yhtenäistetään vanhentumisaikoja, joiden kuluessa rikosten tutkiminen ja syytetoimet ovat mahdollisia. Uusilla säännöillä ennaltaehkäistään petoksia, mahdollistetaan tehokkaammat oikeustoimet kansallisella tasolla ja helpotetaan menetettyjen varojen takaisinperintää.

  Bryssel 11. heinäkuuta 2012 – IP/12/767

  Tällä hetkellä EU:n varojen suojelu on varmistettu eri tavoin eri jäsenvaltioissa. EU:n varoihin kohdistuva petos ymmärretään eri tavoin, ja myös siitä määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset vaihtelevat. Esimerkiksi petoksesta määrättävien seuraamusten taso vaihtelee jäsenvaltioittain: vähimmillään petoksesta ei ole lakisääteistä seuraamusta ja enimmillään siitä voi saada 12 vuoden vankeusrangaistuksen. Myös petosten vanhentumisajat, joiden aikana tutkinta- ja syytetoimet ovat mahdollisia, vaihtelevat tuntuvasti ja ovat 1–12 vuotta.

  Jotta tähän ongelmaan voidaan puuttua, ehdotuksessa määritellään petos ja muut petokseen liittyvät rikokset kuten korruptio, varojen väärinkäyttö, rahanpesu ja julkisten hankintamenettelyjen vaikeuttaminen EU:n talousarvion vahingoksi. Nämä yhteisesti sovellettavat määritelmät auttavat varmistamaan, että oikeusviranomaiset soveltavat sääntöjä yhtäläisesti koko EU:ssa. Tuomioiden määrä tapauksissa, joissa jäsenvaltioissa on havaittu EU:n talousarvion toteuttamiseen kohdistuva petos, vaihtelee 14 prosentista 80 prosenttiin (EU:n keskiarvo 41 %) jäsenvaltioittain.

  Tänään annetun komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on määrättävä kuuden kuukauden vankeusrangaistus vähimmäisseuraamuksena vakavista rikoksista. Jotta varojen takaisinperintää voidaan helpottaa, direktiivissä säädetään myös rikoshyödyn tuomitsemisesta menetetyksi.

  Lisätietoja:

  Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

  http://ec.europa.eu/reding  

  Komissaari Algirdas Ĺ emetan kotisivu: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

  Memo/12/544

  Säädösteksti: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

  Euroopan komissio – kriminaalipolitiikka: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

  Yhteyshenkilöt:

  Mina Andreeva  +32 2 299 13 82

  Natasha Bertaud  +32 2 296 74 56

  Emer Traynor  +32 2 292 15 48

  Natasja Bohez Rubiano  +32 2 296 64 70

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 12/07/2012  |Sivun alkuun