Sökväg


Om oss
Om representationen

Lägre utsläpp från bilar bra för klimat, konsumenter och jobb
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/07/2012

EU-kommissionen lägger fram förslag för att minska utsläppen av koldioxid från nya personbilar och skåpbilar fram till 2020.

  Bryssel den 11 juli 2012. IP/12/771

  De bindande målen för 2020 finns redan i befintlig lagstiftning, men behöver fortfarande träda i kraft. I de förordningar som föreslås i dag fastställs formerna för hur målen ska uppnås, efter en grundlig teknisk och ekonomisk analys som utförts av kommissionen.

  Enligt förslagen kommer de genomsnittliga utsläppen från nya personbilar att minska till 95 g koldioxid per kilometer 2020. År 2011 var de genomsnittliga utsläppen 135,7 g, och det bindande målet är 130 g för år 2015. Utsläppen från skåpbilar kommer att minska till 147 g CO2/km 2020 från 181,4 g 2010, och det bindande målet är 175 gram för 2017.

  EU-kommissionens analys visar att målen för 2020 är möjliga, ekonomisk sunda och kostnadseffektiva. Tekniken finns redan, och den kostar betydligt mindre än man tidigare trott. Den kommer sannolikt att öka sysselsättningen och BNP och gynna konsumenterna och industrin.

  Totalt kommer konsumenterna att spara cirka 30 miljarder euro per år i bränslekostnader, och målen beräknas kunna öka EU:s BNP med 12 miljarder euro årligen och utgifterna för sysselsättning med ungefär 9 miljarder euro per år. Förslagen skulle spara totalt 160 miljoner ton olja till ett värde av cirka 70 miljarder euro i dagens priser, och cirka 420 miljoner ton koldioxid fram till 2030.

  Den europeiska bilindustrin ses som världsledande på teknikområdet, till stor del tack vare de stora innovationsinvesteringarna i kombination med en krävande hemmamarknad. Kommissionens konsekvensanalys av förslaget visar att sektorn har avsevärda konkurrensfördelar jämfört med konkurrenterna.

  Förslagen lämnas till Europaparlamentet och rådet för diskussion och antagande enligt det normala lagstiftningsförfarandet. Kraven på bindande mål ska uppfyllas för personbilar 2015 och för skåpbilar 2017.

  Förslagen innebär ytterligare ett steg i riktning mot att uppfylla EU:s mål att minska de totala utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer fram till 2020 och minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Personbilar och skåpbilar står tillsammans för cirka 15 % av EU:s koldioxidutsläpp.

  GD Klimatpolitiks webbplats om koldioxidutsläpp från personbilar

  GD Klimatpolitiks webbplats om koldioxidutsläpp från skåpbilar

  Europeiska miljöbyråns övervakningsrapport om personbilars koldioxidutsläpp 2011

  Kontaktpersoner:

  Isaac Valero Ladron  +32 2 296 49 71

  Stephanie Rhomberg  +32 2 298 72 78

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/07/2012  |Till början