Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Päästövähennykset hyödyksi ilmastolle, työllisyydelle ja kuluttajille
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

11/07/2012

EU-komissio teki ehdotuksia, joiden avulla vähennettäisiin uusien henkilöautojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä huomattavasti vuoteen 2020 mennessä.

  Bryssel 11. heinäkuuta 2012. IP/12/771

  Vuoden 2020 pakolliset tavoitteet on jo vahvistettu olemassa olevissa säädöksissä, mutta ne on vielä pantava täytäntöön. Komissio teki tänään ehdottamiaan asetuksia varten perusteellisen teknisen ja taloudellisen analyysin. Asetuksissa vahvistetaan toimenpiteet, joilla on määrä päästä säädettyihin tavoitteisiin.

  Ehdotetut päästövähennykset uusille henkilöautoille rajoittavat keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 95 grammaan kilometriä kohti vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2011 henkilöautojen päästöjen keskiarvo oli 135,7 grammaa, ja vuoden 2015 pakollinen päästötavoite on 130 grammaa. Pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä vähennetään 147 grammaan kilometriä kohti vuoteen 2020 mennessä. Viimeisimmät pakettiautojen päästöjä koskevat tilastot ovat vuodelta 2010, jolloin ne olivat 181,4 g/km. Pakettiautoja koskeva vuoden 2017 pakollinen tavoite on 175 grammaa.

  Komission analyysistä ilmenee, että vuoden 2020 tavoitteet ovat kustannustehokkaat ja realistiset. Tarvittava teknologia on helposti saatavilla ja maksaa huomattavasti vähemmän kuin aiemmin on arvioitu. Sen käyttöön ottamisesta hyötyisivät niin kuluttajat kuin teollisuuskin samalla, kun bruttokansantuote kasvaisi ja työllisyys kohenisi.

  Kaikkiaan kuluttajille koituu säästöjä polttoainekuluissa suunnilleen 30 miljardia euroa vuodessa. Arvioiden mukaan päästövähennystavoitteet voisivat kasvattaa EU:n bruttokansantuotetta 12 miljardilla eurolla vuodessa ja luoda vuosittain 9 miljardia työllistämiseen suunnattavia varoja. Komission säädösehdotusten avulla voitaisiin vuoteen 2030 mennessä säästää kaikkiaan 160 miljoonaa tonnia öljyä, jonka arvo nykyisillä hinnoilla olisi noin 70 miljardia euroa, sekä 420 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

  Autoteollisuuden teknologinen osaaminen on Euroopassa maailman huippua. Autoteollisuus on investoinut laajasti innovointiin, ja vaatimustaso kotimarkkinoilla on korkea.

  Komission ehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotka käsittelevät ja hyväksyvät ne tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Vaatimukset koskevat pakollisia päästötavoitteita, jotka on saavutettava henkilöautojen osalta vuonna 2015 ja pakettiautojen osalta vuonna 2017.

  Komission ehdotukset ovat yksi lisätoimi EU:n kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Päästöjä on tarkoitus leikata vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta samalla, kun liikennesektori muutetaan hiilidioksidipäästöttömäksi. N. 15 % EU:n hiilidioksidipäästöistä syntyy henkilö- ja pakettiautoliikenteestä, kun mukaan luetaan polttoaineen toimituksesta aiheutuvat päästöt.

  Ilmastotoimien pääosaston henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskeva sivusto

  Ilmastotoimien pääosaston kevyiden hyötyajoneuvojen (pakettiautojen) hiilidioksidipäästöjä koskeva sivusto

  Euroopan ympäristökeskuksen seurantakertomus autojen hiilidioksidipäästöistä vuonna 2011

  Yhteyshenkilöt:

  Isaac Valero Ladron  +32 2 296 49 71

  Stephanie Rhomberg  +32 2 298 72 78

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 11/07/2012  |Sivun alkuun